Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Publisert Sist oppdatert

Dersom elever med autismespekterforstyrrelse (ASD) får undervisning i klasser spesielt tilpasset dem, har de større sjanse til å fullføre videregående skole og begynne på høyere utdanning, enn elevermed ASD-diagnose i ordinære klasser.

Det viser en analyse som inngår i en evaluering av ASF-klasser og andre spesialtilrettelagte klasser i videregående opplæring, som det danske EVA-instituttet har gjennomført for den danske regjeringen.

Det er også større sjanse for at slik elever fullfører videregående skole på normert tid. Gjennomsnittlig sannsynlighet for å fullføre videregående skole på normal tid er 67 prosent for en elev i en spesialklasse mot 52 prosent for en sammenlignbar elev med ASD-diagnose i en ordinær klasse.

Det er også mindre sjanse for å falle fra i løpet av det første året av videregående.

– Analysen dokumenterer at ASF-klassene har en spesiell løfteevne og bidrar til at vi som samfunn har mulighet til å få flere unge gjennom utdanningssystemet, sier konsulent Kristian Quistgaard Steensen, som står bak EVAs evaluering.

Det er spesielt fire faktorer som har innvirkning på elevenes faglige, personlige og sosiale utbytte av å gå i en slik klasse, eller i spesielt tilrettelagte timer:

  • spesielle og tydelige rammer for undervisning og skolegang
  • å motta løpende faglig og personlig støtte i og utenfor undervisningen
  • at lærerne godt kvalifiserte til å jobbe med klassenes målgruppe
  • at relasjoner og interaksjoner med de andre elevene er trygge og strukturerte.

Slike klasser bør ikke ha flere enn 12 elever for at lærerne skal kunne møte studentenes individuelle behov for støtte, vurdere ekspertene som har deltatt i evalueringen.

LES: Barn med autismespekterforstyrrelser trenger støtte så de ikke faller utenfor

Powered by Labrador CMS