Kraftig økning i bruk av assistenter i skolene

Antall assistenter i skolene har de siste ti årene økt med 25 prosent, viser tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI).

I skoleåret 2013/14 var registrert 16.936 assistenter i skolene. I skoleåret 2022/23 var antallet økt med 5779, til 22.715 assistenter. Økningen tilsvarer 25 prosent, skriver VG.

Antall assistentårsverk steg i denne perioden med 3256 hele årsverk, til 11.490.

En del av forklaringen er økt bruk av assistenter til elever med spesialundervisning.

Linn Myhrvold er hovedtillitsvalgt for lærerne i Østre Toten kommune. Hun er litt delt i synet på den økte bruken av assistenter.

– Både assistenter og fagarbeidere gjør en god jobb i skolen – med riktig støtte. Samtidig er det behov for flere lærere. De ulike gruppene har ulike oppgaver å fylle i skolen, sier Myhrvold.

Hun synes likevel at tendensen med kraftig økende andel av assistenter i skolen er et tegn på at billig arbeidskraft foretrekkes av mange skoler – fremfor jobbhjemler og vikariater for kvalifiserte lærere.

I VGs tall er assistenter som jobber i SFO (skolefritidsordningen) eller AKS (aktivitetsskolen), utelatt.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS