Her skal vikarer ta sensorjobben på muntlig eksamen

I mangel på sensorer til muntlig eksamen har Askøy kommune leid inn vikarer fra vikarbyrå. Lærere sier de er bekymret for at ukvalifiserte skal sette avsluttende karakterer for tiendeklassinger.

Publisert

Det var TV2 som først omtalte saken fra Askøy kommune utenfor Bergen. De har snakket med flere lærere ved ungdomsskoler der som er bekymret før muntlig eksamen neste uke. Grunnen er at kommunen i år, i mangel av sensorer, har valgt å leie inn vikarer fra et vikarbyrå.

Det bekymrer lærere.

– Elever kan bli vurdert av personer som kanskje ikke har jobba en eneste dag i ungdomsskolen, sier en lærer til kanalen.

Urolige for kvaliteten

Også foreldre reagerer på situasjonen. Til lokalavisa Askøyværingen sier FAU-elder ved Ravnanger ungdomsskole, Ørjan Willard, at det er bred enighet blant foreldrene om at dette er en ikke-akseptabel måte å løse muntlig eksamen på.

– Foreldregruppen er bekymret. Vi har fått inntrykk av at hele lærerstaben skrur på de røde lysene. Når vi ser bekymring hos lærerne tror vi det er hold i det, sier Willard til avisa.

– En sensor som har pedagogikk i bunn, og som kjenner faget sitt godt, vil nok i større grad klare å hente ut kompetansen til eleven.

Han får støtte av leder av Utdanningsforbundet lokalt, Frode Wollberg,

– Vi er urolige for kvaliteten på dette arbeidet når det er innleide vikarer som ikke nødvendigvis har den kompetansen og erfaringen de burde hatt, sier Wollberg.

Skolesjefen i Askøy, Anne-Merete Mærli Hellebø, sier at de har vurdert å avlyse eksamen, men at elevenes rett til sluttvurdering står sterkt.

Rettferdig vurdering

De 15 vikarene er leid inn fra bemanningsbyrået Pedagogisk vikarsentral. Hellebø opplyser til Askøyværingen at alle har minst 60 studiepoeng i faget de skal være sensor i, og de fleste har lengre utdanning enn dette.

– Alle har erfaring fra undervisning i grunnskolen, og noen har erfaring fra videregående skole i tillegg. I forskriften til opplæringsloven er det ikke spesifikke krav til sensorer ved muntlig eksamen, utover at de skal ha «tilfredsstillende kompetanse», sier hun.

På muntlig eksamen er også elevens faglærer tilstede. De setter karakteren sammen med den eksterne sensoren.

– Ordningen med to sensorer sikrer at eleven får en grundig og rettferdig vurdering, noe jeg er trygg på vil skje også ved årets eksamen, sier skolesjefen.

Powered by Labrador CMS