Kirsti Klette.
Kirsti Klette.

Tilbakemeldingene til elevene er for vage

– Det er ikke nok å si «bra» eller «fortsett sånn». Tilbakemeldingene bør være mer konkrete, sier forsker Kirsti Klette.

Publisert

Klette og hennes forskerkollegaer har sett på nyere forskning fra norske og nordiske klasserom. De har sett på om lag 150 klasserom og 2500 elever hovedsakelig fra ungdomsskole, for å finne ut om undervisningen er god nok.

– Lærerne er helt avgjørende for den opplæringen elevene får. Vi ser et godt og systematisk arbeid innen klasseledelse. Nordiske lærere er tolerante og har en respektfull tone. Elevene opplever godt samspill, at de blir hørt og kan ytre seg, forteller Klette.

Kirsti Klette er professor og leder av QUINT (Quality in Nordic Teaching) ved Universitetet i Oslo. Hun var innleder under en debatt om kvalitet i skolen, under årets Arendalsuke.

– Elever som får god kvalitet på undervisningen sin, kan få det som tilsvarer ett halvt års ekstra undervisning i løpet av sitt skoleløp. Så kvaliteten på undervisningen har stor betydning for elevers opplæring, sier Klette.

– På spørsmålet om elevene fikk nok faglig støtte var ikke svarene entydige. I tillegg til at de bør gi bedre tilbakemeldinger, bør lærerne bli mer tydelige når de forteller hvordan oppgaver skal løses, sier forskeren.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal satt i panelet som skulle diskutere kvaliteten på undervisningen.

– Jeg tror det er viktig at læreren vet om disse funnene. For å få en god undervisning krever det utdannede lærere som har tid til å utvikle seg. Jeg vil også at vi skal begynne å snakke om at læreren har et ansvar for å velge den metoden som virker. Det må være lærernes valg, sier Handal.

Også tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet deltok i debatten.

– Kvaliteten på undervisningen er noe som er i stadig utvikling og det er vanskelig for oss å stå her å definere praksis, sier Clemet.

Forskeren poengterte at kvalitet er en ferskvare som stadig må utvikles.

Powered by Labrador CMS