KS inviterte til en debatt om mobbing i barnehagene på Arendalsuka. Espiras fagsjef Mari Fagerheim nummer to fra høyre.
KS inviterte til en debatt om mobbing i barnehagene på Arendalsuka. Espiras fagsjef Mari Fagerheim nummer to fra høyre.

Mener flere ansatte bør kunne stanse mobbing i barnehagen

–  Kultur spiser struktur til frokost, sier Espira-topp om vanskelighetene med å endre handlingsmønstrene til barnehageansatte.

Publisert

I 2021 kom den nye kapittel 8 i barnehageloven, om barns rett til et godt psykososialt miljø i barnehagen. Loven gir alle ansatte i barnehagen plikt til å gripe inn hvis de opplever at et barn opplever krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Over to år etter at barnehageloven ble endret for å forebygge mobbing, innrømmer Espiras fagsjef Mari Fagerheim at dette ikke sitter i ryggmargen på alle ansatte.

– Dere har kanskje hørt uttrykket at kultur spiser struktur til frokost. Vi er nødt til å ha kulturer for at barn skal trives og ha det godt i barnehagen, og at vi skal følge med. Det nytter ikke med tydeligere lovparagrafer hvis ikke dette sitter i ryggmargen på de ansatte. Alle ansatte er ikke der. Det er noe vi ikke kan akseptere, sa hun til salen på Lille Hotell, KS sin arena under Arendalsuka. 

Kultur kan oversettes med de handlingsmønstre som viser både åpne og skjulte verdier på en arbeidsplass.

Fra direktør til vaktmester

Den private barnehagekjeden Espira har 107 barnehager i nesten 50 kommuner. Veien videre for å forebygge mobbing går gjennom gode systemer for ledere, arenaer for refleksjon og at de ansatte gir hverandre tilbakemeldinger på hvordan de praktiserer, sier Fagerheim.

–  Den kulturen må leve i hele vår organisasjon, fra administrerende direktør til vaktmester. Får vi ikke en kultur hvor barna har et godt barnehagemiljø, da har vi tapt, konkluderer hun. 

Uttalelsene kom under KS sitt arrangementet "Spiller vi noen rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen". Flere kommuner, foreldre (BUP) og Utdanningsforbundet var representert i panelet. Diskusjonen dreide seg i stor grad om hvilke virkemidler, verktøy og planer som er tilgjengelige. Flere pekte på at det er stort behov for kompetanseløft og forebyggende arbeid. 

Kristine Rishaug Ruus fra Private barnehagers landsforbund (PBL), fortalte om arbeidet med å forebygge mobbing i barnehagen. 

–  Den nye loven har en aktivitetsplikt som viser hva ansatte skal gjøre hvis de opplever mobbing. De skal følge opp, følge med, melde ifra til eier eller styrer og sette i gang tiltak. Det skal pågå til det psykosoiale miljøet er slik det skal være, sier hun.

Mange ulike planer

Ruus mener at det er for lite forskning på hvordan man skal forhindre mobbing og utestengning i barnehagen. Tidligere undersøkelser viser at ansatte etterspør mer informasjon. 

– Mange ansatte er usikre på hva de skal gjøre når det psykososiale miljøet er på avveie, sier hun. 

Hun forteller at det har blitt opprettet mange ulike kompetanseplaner for å oppnå en bedre forståelse for de nye kravene, men at hun etterlyser en samkjø2ring.

Kristine Rishaug Ruus fra Private barnehagers landsforbund snakket om hvordan barnehagene skal forebygge og håndtere mobbing.
Kristine Rishaug Ruus fra Private barnehagers landsforbund snakket om hvordan barnehagene skal forebygge og håndtere mobbing.

– Det er viktig at vi får det samme kompetanseløftet og bruker de samme begrepene, sier hun. 

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder i Lyngdal kommune, fortalte hvordan kommunen har laget planer tilpasset de nye lovene. 

–  Vi laget en plan på området allerede i mai 2021. Det er vi veldig fornøyd med, sier hun.

Samtidig påpekte hun at det er viktig at barnehagene etterspør disse planene og tar dem i bruk. 

Powered by Labrador CMS