Rogne barneahage i Øystre Slidre kommune.

Her følger ansatte med tellevester med på om noen barn er alene under frileken

I Rogne barnehage har noen i personalet ansvaret for å følge spesielt godt med under frileken.

Publisert Sist oppdatert

For å lykkes med å forebygge mobbing er nok kompetente ansatte i barnehagen og tid til jobben, det viktigste, mener barnehagelærer Tone Klevrud.

Hun har vært barnehagelærer siden 1996, men det siste året har hun vært frikjøpt som tillitsvalgt.

– Mobbebegrepet var noe vi først begynte å snakke om for cirka ti år siden. Vi var jo opptatt av at barn skulle være greie med hverandre før den tid også. Skal en få gjort en forskjell må en jobbe systematisk og bevisst, sier Klevrud.

Følger med under frilek

Ifølge regjeringen.no viser nasjonal og internasjonal forskning at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna jevnlig opplever utestenging fra lek eller former for krenkelser.

I en fersk doktorgrad av Kari Nergaard, førsteamanuensis ved høyskolen Dronning Mauds Minne, forteller 24 av dem om sine opplevelser. De forteller om fysisk smerte og skyldfølelse og et savn etter voksne som vet hva som skjer.

Med ny mobbelov fra nyttår får disse barna, og alle andre barn, rett på en trygg og god barnehagehverdag.

I Rogne barnehage i Øystre Slidre kommune i Innlandet, der Klevrud jobber, har de en ordning at når det er frilek ute, har noen av personalet på seg tellevester.

Tone Klevrud, barnehagelærer

– De med tellevest har ansvaret for å følge med på alle barna og om det er noen som blir gående alene, eller som ikke kommer inn i leken. Et barn som setter seg alene i sandkassen gjør det kanskje fordi barnet har erfart at han eller hun ikke selv klarer å finne noen å leke med, forklarer Klevrud.

Da er det opp til de med tellevest å finne ut hvorfor barnet er alene og kanskje gjøre de andre voksne oppmerksomme på at her er et barn som trenger litt støtte.

– Det aller viktigste vi gjør, er å være aktivt til stede, for å oppdage og handle. Jeg er kritisk til at det legges så mye vekt på temaer og prosjekter. Det må ligge en bevisst jobbing med sosial kompetanse i alt vi gjør. Dette må ha førsteprioritet.

Barn skal likevel takle ikke alltid å få være med i en lek, men det skal gjøres på en ok måte.

– Det gjelder å gjøre det på en fin måte. Er noen barn i gang med en lek, er det lov å si nei. Det gjelder å finne balansen mellom hva barn må lære seg å tåle og hva de ikke skal lære seg å tåle.

– Er det et barn som trenger støtte, må en finne ut hva dette barnet trenger og sette inn tiltak. Vi skal likevel også jobbe med fellesskapet og gruppen som helhet, ikke bare enkeltbarn, sier Klevrud.

Systematisk jobbing

Hun er glad for at barnehagene får en mobbelov med aktivitetsplikt.

– Det er noe vi gjør allerede i dag. Vi jobber forebyggende, og blir et barn mobbet, setter vi i gang tiltak. Men forskning viser at det er ulikt hvor bevisst barnehagene jobber med dette. Det må ikke bare bli fine ord, barnehagene må også tilføres ressurser som setter oss i stand til å forebygge, oppdage og handle. Det er bra at dette nå løftes frem og tydeliggjøres i lovs form. For å lykkes enda bedre er det viktig at barnehageeiere og systemet sørger for at vi har nok kompetente folk i barnehagene, og nok tid, sier Klevrud.

Barnehager skal oppfylle mange punkter, skal de følge rammeplanen.

– Trygghet og trivsel er avgjørende for et godt læringsmiljø. Alle som jobber i barnehage må tenke at det kan finnes mobbing også her. Ved å jobbe systematisk og forebyggende hele tiden, med ansatte som har et bevisst forhold til dette, vil en oppnå mye, sier Tone Klevrud.

Powered by Labrador CMS