Større pedagogtetthet i barnehagen reduserer sykefraværet 

Ny dansk undersøkelse viser hvor stor effekt en skjerpet pedagognorm har på barnehagelæreres sykefravær.

Publisert Sist oppdatert

Den danske tenketanken DEA har undersøkt sykefraværet blant det pedagogiske personalet i danske barnehager i november i årene 2010-2019. Rapporten viser at høyere pedagogtetthet i barnehager reduserer sykefraværet, ifølge en artikkel på nettsidene til Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund (BUPL).

Ifølge analysen er effekten så stor at ett barn mindre per pedagogisk medarbeider får sykefraværet til å falle med 1,66 time i måneden (se analysens hovedkonklusjoner nederst).

BUPL: – Nye tall understreker behovet for flere pedagoger

– Den nye analysen understreker det akutte behovet for å skaffe flere pedagoger, uttaler Johnny Gaardsdal. Han er medlem av BUPLs forretningsutvalg med politisk ansvar for blant annet arbeidsmiljø.

– Politikerne må forstå at problemet er massivt allerede nå. Det skal ikke løses nå, ikke om fem eller ti år. Og løsningene må være så ambisiøse at de gjør det betydelig mer attraktivt å bli og være pedagog, sier han.

BUPL har en rekke råd for hvordan mangelen på barnehagelærere kan reduseres, blant annet styrket rekruttering via høyere lønn og en forbedret barnehagelærerutdanning.

– Men det krever også bedre vilkår, slik at man kan holde ut å være i yrket et helt arbeidsliv. For øyeblikket jobber 11 000 barnehagelærere utenfor yrket, blant annet på grunn av for dårlige vilkår i barnehagene, uttaler Gaardsdal.

 

Rapportens hovedfunn

  • Dårligere normering medfører højere sygefravær.
  • Mindre sykefravær som følge av bedre bemanning kan redusere kostnadene ved ansette ekstra personale. 
  • Barnehagelærernes sykefravær er høyere hvis de arbeider sammen med assistenter assistenter med grunnskole som høyeste fullførte utdanning.
  • Sykefraværet er høyest i de barnehagene der barna har en svakere sosioøkonomiske bakgrunn.
  • Ved god bemanning faller barnehagelærernes sykefravær markant, når en pedagogkollegas sykefravær stiger. Ved god bemanning er det altså en tendens til at pedagoger har overskudd til å ta en ekstra tørn. På den annen side betyr dårligere bemanning at pedagogene i mindre grad tåler ekstrabelastninger.
  • Kilde: Rapporten på DEAs hjemmeside.
Powered by Labrador CMS