Lunde skole i Kristiansand
Tilsyn blant fem skoler i Kristiansand, blant dem Lunde skole, avdekket flere brudd på Arbeidsmiljøloven.

Fant brudd på Arbeidsmiljøloven ved fem skoler i Kristiansand

Det handler om slag, spark, spytting og kloring, slår Arbeidstilsynet fast etter tilsyn ved skoler i Kristiansand.

Publisert

Tilsynet fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven etter tilsynene, skriver Fædrelandsvennen.

Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved skolene i fjor høst og ville se på hvordan vold og trusler forebygges og håndteres. Etter tilsynene har kommunen fått pålegg om å rette opp flere forhold. Årsaken er at skolene informerer om daglige eller ukentlige hendelser med vold og trusler. I tilbakemeldingene heter det også at støtteapparatet ikke fungerer.

Ledere og lærere beskriver en hverdag hvor de blir satt i situasjoner med stor belastning, og avisa skriver at støtteapparatet ikke fungerer tilstrekkelig. Det meldes også ifra om at skolen ikke har kompetanse og nok ressurser for å gi elever med ekstra utfordringer den oppfølging de har behov for.

Det er mest trusler på 3.og 4. trinn, forteller Anders Indrebø, tillitsvalgt ved Lunde skole. De ansatte lurer på hvorfor det er slik.

– Vi sitter igjen og spør oss hva vi kan gjøre for alle de små som gjør dette. Når noen blir utsatt for vold burde man automatisk få tilbud om psykolog eller psykisk helsehjelp. Vi kan be om det i dag, men det burde gå automatisk, mener han.

Arbeidstilsynet opplyser at bruddene som er avdekket ikke skiller seg nevneverdig ut fra tilsyn med samme tematikk på andre skoler.

– Det har vært viktig å få løftet frem vold og trusler i skolen som et felles arbeidsmiljøproblem, og ikke som et individuelt problem for den enkelte arbeidstaker, skriver seksjonsleder i Arbeistilsynet, Øyvind Arnegård til Fædrelandsvennen.

Powered by Labrador CMS