Knut Raknerud Olsen, UDF Sarpsborg.

Vold mot ansatte i skoler i Sarpsborg mer enn doblet:
– Lærere har sluttet på grunn av frykt for vold

Nylig ble flere lærer ved Tindlund ungdomsskole skadet da de måtte gripe inn i en slåsskamp. I fjor fikk kommunen meldinger om 442 fysiske angrep ved skolene i Sarpsborg.

Publisert Sist oppdatert

I systemet der lærer og ansatte i skolen melder inn hendelser med elever, har det i Sarpsborg vært en stor økning de siste fem årene.

Ifølge oversikten Utdanningsnytt har fått fra kommunen har antallet avvik der elever har utsatt ansatte i skolen for fysiske angrep, trusler og/eller trakassering, steget fra 253 i 2018 til 666 i 2022, nesten en tredobling i løpet av fire år.

Kommunen registrerte 442 fysiske angrep i 2022, opp fra 188 i 2018.

– Det har over tid vært en urovekkende utvikling. Vi har lærere i Sarpsborg som har sluttet på grunn av frykt for vold på jobb, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet lokalt, Knut Raknerud Olsen.

Han tror virkeligheten er enda dystrere enn tallene viser.

– Selv om lærerne er blitt flinkere til å melde avvik, er det fortsatt store mørketall.

25. januar i år rykket politiet ut til Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg etter melding om et masseslagsmål.

– Det var sju elever som var involvert i en slåsskamp. Det var nok minst like mange voksne involvert for å få skilt dem og holdt dem fra hverandre, sa rektor Jo Skjølsvold til NRK.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad ble en lærer slått til blods og andre elever ble låst inne på klasserom for deres egen sikkerhet. Politiet opplyste til NRK at én person ble sendt til legevakt etter hendelsen.

Martin Fjeld.

– Jeg kan bekrefte at det var en voldshendelse på skolen som vi nå kommer til å følge tett videre, uttalte krimsjef Daniel Holm ved Sarpsborg politistasjon.

Tillitsvalg ved Tindlund ungdomsskole er Martin Fjeld.

– Det er jo blitt en utrygghet og redsel i personalet etter dette. Vi har meldt vår bekymring i lang tid og mener at vi burde har blitt tatt på alvor tidligere. Vi er jo engstelige for hva som kan skje neste gang, sier Fjeld.

Les også: Elev ble anmeldt av kommunen: Skal ha slått lærer med hullemaskin

Elevene som var involvert i hendelsen ved Tindlund ungdomsskole er nå bortvist fra skolen og får alternativ opplæring.

– Vi vet heller ikke hva som skjer med disse elevene. Kommer de tilbake? Hvilket tilbud skal de få? Det det nå er snakk om er at de skal få et alternativt tilbud et annet sted, men det er ikke avgjort enda, sier Fjeld.

Flere kommuner i Norge har en økning i antallet hendelser med vold. I et intervju med Utdanningsnytt i høst truet verneombudet i Bergen med å stenge skoler på grunn av økningen i voldssaker.

Fysisk vold

Leder for utvalg for kultur og oppvekst i Sarpsborg, Therese Thorbjørnsen (Ap), sier de har fått mange innspill gjennom høsten på utfordringer i barne- og ungdomsskolen.

– Kunne dere ha gjort noe mer for å forhindre at det ble så alvorlige voldshendelser som vi hører om på Tindlund ungdomsskole?

Therese Thorbjørnsen (Ap).

– Vi kan selvsagt ikke si at vi ikke kunne gjort noe annerledes. Etter innspillene vi har fikk i høst er det satt inn tiltak flere steder, men dette var tydeligvis ikke tilstrekkelig til å forhindre den aktuelle hendelsen ved Tindlund skole, sier Thorbjørnsen.

Hun understreker at de tar saken på alvor.

– Vi skal snu hver stein i dette arbeidet fremover og er tydelige på dette fra politisk hold.

– Hvilke tiltak vil dere satse på for å forhindre at ansatte i skolen blir utsatt for lignende episoder?

– I stor grad jobber vi videre med tiltak vi har innført gjennom 2022, med opplæring av ansatte, med tilsetting av behovsrettet kompetanse og med ROS-analyser på kommune- og skolenivå for å få tilstrekkelige treffsikre tiltak, sier Thorbjørnsen.

Hun forteller at de jobber tett med de forebyggende tjenestene i kommunen, med politiet og med nettverket som skal koordinere mange av disse tjenestene.

– Skal elevene fungere bra i skolen, må de også fungere godt i livet de lever utenom. Og skolen alene klarer ikke å være på alle arenaer, så derfor er det mange andre tjenester som blir viktige i vårt videre arbeid.

Les også: Clemens Saers: - Min kamp fortsetter til vår arbeidsgiver tar vare på alle

Ber om hjelp

– Utdanningsforbundet sier at det er lærere som har sluttet i Sarpsborg på grunn av frykt for vold på jobb. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er trist. Vi skal jobbe for å snu dette lokalt her i Sarpsborg, men her må vi også få nasjonal drahjelp og bistå i et langsiktig arbeid hvor utdanningsinstitusjonene tilpasser sine utdanninger til den kompetansen som kreves i dag. Jeg er i tett dialog med Utdanningsforbundet lokalt, og sammen skal vi gjøre det vi kan.

– Kommunen registrerte 442 fysiske angrep i 2022, opp fra 188 i 2018. Hvorfor tror du dere har så stor økning?

– Dette handler nok noe om en bedre kultur for å registrere, men det handler også om flere barn og unge som utfordrer våre systemer, og som vi må jobbe enda bedre rundt i alle ledd for å gi en god utdanning – samtidig som vi ivaretar de ansattes arbeidsmiljø på en forsvarlig måte, sier Therese Thorbjørnsen.

Powered by Labrador CMS