Vold og trusler mot ansatte – Arbeidstilsynet med krav til arendalsskole 

I en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet får Stuenes skole en rekke krav om forhold som må endres for at de ansattes trygghet og helse skal være ivaretatt.

Publisert

Det skriver Agderposten

Arbeidsmiljøloven sier at elever har krav på et trygt og godt skolemiljø og lærere har rett på et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Men etter et tilsyn ved Stuenes skole i Arendal konkluderer Arbeidstilsynet med at «det har vært flere hendelser hvor vold har blitt utøvet mot lærere».

Nå stiller de krav om nye rutiner for hvordan ansatte skal ivaretas etter slik hendelser. Skoleledelsen må også gjennomføre risikovurderinger og sørge for at alle ansatte får informasjon om situasjoner hvor vold kan eskalere. 

– Å få pålegg som slår fast at vi bryter arbeidsmiljøloven er selvfølgelig ikke gøy, men dette handler om frustrerte barn som ikke får det til i skolen. Jeg håper vi kan komme dit at vi forebygger voldssituasjoner, sier rektor May Dypdalen sier til Agderposten.

Tillitsvalgte og verneombud ved skolen uttrykker at de er glade for at Arbeidstilsynet nå bistår skolen.

Stuenes er en kombinert barne- og ungdomsskole på Saltrød, 6 km øst for Arendal sentrum. Skolen er delt i to, ett barnetrinn og ett ungdomstrinn.

– Et lederansvar

En kartlegging Utdanningsnytt gjorde i vinter viste at det i løpet av fjoråret ble rapportert inn 20.914 hendelser om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er tydelig at det forebyggende arbeidet må forbedres, samt rutinene for å ivareta ansatte når uakseptable situasjoner oppstår i norske skoler.

– Dette er et lederansvar og et ansvar for lokal skolemyndighet. Mitt inntrykk er at de aller fleste kommuner i landet må forbedre seg på disse områdene, sa Handal til Utdanningsnytt i april i år. 

Siden har Stortinget slått fast at de vil ha en årlig rapportering om voldstall fra Skole-Norge. 

Himanshu Gulati (Frp) er medlem av Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget, og var en av dem som stod bak forslaget som Stortinget vedtok. 

– Jeg har selv vært ute på skoler som har måtte stenge på grunn av vold. Jeg hører historier om barn som blir angrepet på vei til skolen og lærere som daglig opplever å bli kalt stygge ting. Situasjonen med vold og trusler er den mest akutte krisen skolen nå. Jeg skulle ønske at det ble gjort mer, sa Gulati til Utdanningsnytt den gangen. 

Powered by Labrador CMS