Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Ap vil ha mer omfordeling av skoletimene

Ap på Stortinget vil øke kvoten av timer i grunnskolen som kan omfordeles til inntil ti prosent. I dag kan inntil fem prosent av timene omfordeles.

Publisert

– Vi mener det bør være rom for større fleksibilitet i timefordelingen enn i dag. Det kan gi mer samarbeid med arbeidslivet, mer variert og praktisk læring i skolen og ikke minst en skole som er mer tilpasset lokale forhold. Det kan være rettet mot maritim næring, industri, skog, bygg eller turisme, det er dette arbeidslivet elevene skal møte etterpå, sier utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen i Arbeiderpartiet.

Partiet går nå inn for å øke andelen timer som kan omfordeles og brukes til tverrfaglige aktiviteter. I dag er det forskriftsfestet inntil fem prosent av timene i grunnskolen kan omfordeles, men Arbeiderpartiet vil øke denne kvoten til inntil ti prosent.

Dette er i tråd med det Opplæringslovutvalget foreslo i 2019. Det var derimot ikke en del av forslaget til ny opplæringslov som regjeringen la frem tidligere i år.

I lovforslaget som foreligger kommer det frem at departementet er usikker på hvor stort behovet er for å øke fleksibiliteten til ti prosent.

«Det er i dag store muligheter for fleksibilitet i fag- og timefordelingen i grunnskolen. Departementet mener at det per i dag ikke er dokumentert at fleksibiliteten blir godt nok utnyttet, eller at det er behov for å øke den», heter det i lovforslaget.

Under høringsrunden var det imidlertid mange som tok til orde for å øke fleksibliteten. Flere la vekt på at det vil gjøre det enklere å jobbe tverrfaglig.

Ap sier de regner med å få flertatt for dette i Utdannings- og forskningskomiteen og Stortinget.

– Vi har tro på at dette er noe vi kan få flertall. Da vil det bli en virkelighet for over 800 000 elever ved skolestart høsten neste år, når den nye opplæringsloven etter planen trer i kraft, sier Waagen.

Komiteen avgir sin innstilling på ny Opplæringslov 23. mai, og den behandles i Stortinget 1. juni.

Powered by Labrador CMS