Barnehagemamma har samlet inn 5.000 underskrifter i opprop mot regjeringen

Barnehagemamma Marianne Borgenvik Kveseth mener regjeringens politikk vil føre til at foreldre ikke lenger får velge barnehagen de ønsker. På PBLs landsmøte ble Arbeiderpartiets Elise Waagen grillet om deres nye barnehagestrategi.

Publisert

For tre uker siden opprettet barnehagemamma Marianne Borgenvik Kveseth fra Lillehammer en underskriftskampanje på underskrift.no i protest mot regjeringens barnehagestrategi.

«Kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen vil, i sin nye barnehagestrategi, gi kommunene verktøy til å overstyre foreldrenes valg. (...) I praksis betyr den skisserte endringen at kommunene får rett til å bestemme hvilken barnehage ditt barna skal gå i og hvilke barnehageplasser som skal bestå.», skriver Kveseth i kampanjen, som så langt har fått over 5.000 underskrifter.

Mandag gjestet Lillehammer-moren PBLs landsmøte. På scenen sa hun at hun mange ikke kjenner til hva som kan bli konsekvensen av regjeringens politikk.

– Det er vi som foreldre som kjenner barna våre best og som vet hvilke behov de har, og hva som passer vår livssituasjon best. Det er vi som må få velge barnehage, ikke kommunen, sa Kveseth.

Kveseth (t.v.) på scenen under politikerdebatten på PBLs landsmøte.
Kveseth (t.v.) på scenen under politikerdebatten på PBLs landsmøte.

Nå oppfordrer Private barnehagers landsforbund (PBL) sine medlemsbarnehager til å spre ordet om kampanjen.

Bakgrunnen for oppropet er barnehagestrategien regjeringen la frem i januar i år.

Der heter det blant annet at regjeringen vil gi kommunene «(...) styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet.»

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup mener det vil gå på bekostning av foreldres rett til å velge barnehage for sine barn.

– Det er den enkelte familie som selv vet hvilket barnehagetilbud som passer sitt barn og sin livssituasjon. Hvis det er ledig plass i én barnehage, skal ikke ordføreren kunne tvinge en familie til i stedet å bruke en annen barnehage, fordi det passer kommunen best, sa Schjelderup da regjeringen la frem strategien.

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.
PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Nå gjentar han kritikken:

– Forslaget er en trussel mot mange gode og ønskede private barnehager. Alle private barnehager er avhengige av å bli valgt av foreldrene for å få muligheten til å drive. Hvis kommunen skal få verktøy til å styre dette, kan det være begynnelsen på slutten for private barnehager, sier Schjelderup til Utdanningsnytt.

– Strategien fra regjeringen er blottet for foreldreperspektivet. Dette forslaget vil svekke foreldrenes valgfrihet, sier han.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle, har på sin side uttalt at PBL sprer unødig frykt blant foreldre.

Mangfoldig tilbud

Til barnehage.no sa han denne uken at det nye regelverket som regjeringen jobber med tvert imot vil styrke foreldrenes mulighet til å velge barnehage.

– For det første sikrer vi et fortsatt mangfoldig tilbud ved å gi kommunene bedre mulighet til å prioritere små privateide og ideelle barnehager. For det andre vil vi gi kommunene større mulighet til å utvide antall plasser i områder der barnetallet stiger, og plassene kan flyttes nærmere der barna bor. Det er bedre bruk av skattepengene, og vi er trygge på at kommunene ønsker å samarbeide med private barnehageaktører for å få til gode lokale barnehagetilbud, sa Vevle.

– Setter systemet foran familiene

Det samme gjentok Arbeiderpartiets Elise Waagen, da hun også gjestet PBLs landsmøte mandag. Der ble hun grillet på hvorvidt foreldrene fortsatt skal ha rett til å velge barnehage.

– Foreldrene skal få bestemme, men kommunen må ha rett til å planlegge tilbudet lokalt. Det handler om hvordan man dimensjonere barnehagetilbudet, men ikke hvor barna skal gå, sa Waagen.

– Hva betyr dimensjonere? ville debattleder Trude Teige vite.

– Det vi utreder og vurderer er i hvilken grad man skal kunne gi kommunene mer myndighet til å bestemme antall barnehageplasser og hva slags barnehager man vil ha, sa Waagen.

– Dette er et eksempel på at man setter systemet foran familiene. Det vil bety at kommunen kan bygge en ny barnehage og bestemme at den skal ha de fleste barnehageplassene og ikke i den private barnehagen som ligger et steinkast unna. Da får ikke foreldrene velge barnehagen de vil, parerte Krfs Ina Lindtveit Røse.

Powered by Labrador CMS