Vil bruke reklamebyrå i yrkesfag-kampanje

– Vi har vurdert å få hjelp fra et reklamebyrå for å få det litt mer spenstig, sier Kjersti Lothe Dahl i Stavanger kommune, som forsøker å rekruttere flere ungdommer til yrkesfag.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren la nylig fram et forslag om en kampanje, som etter planen skal settes i gang fra kommende skoleår.

– Det er et stort behov for å få ungdommer til å velge yrkesfaglig utdannelse. Vi har etablert en arbeidsgruppe, som er i gang med å se på hvordan vi best mulig kan bidra for å få til dette, forteller Kjersti Lothe Dahl, avdelingssjef forvaltning.

Under et møte i utvalg for oppvekst og utdanning i januar ble det vedtatt å utarbeide en kampanje.

– Rådgivere i ungdomsskolen gjør allerede mye bra i samarbeid med fylkeskommunen for å informere om tilbudene som finnes. Det kan likevel være klokt ha en kampanje for å gjøre ungdommer og foreldrene deres oppmerksomme på mulighetene som finnes. Vi har vurdert å få hjelp fra et reklamebyrå for å få det litt mer spenstig, sier Lothe Dahl.

– Hvilke mål har dere satt dere for kampanjens effekt?

– Målet er å øke sannsynligheten for at elever som vil trives best på yrkesfag, velger yrkesfag. Vi har ikke satt oss konkrete mål om antall. Selv om samfunnet har et behov, må hver elev velge det som oppleves riktig. Det viktigste for oss er å nå ut med informasjon på en ny og annen måte, slik at elevene opplever at de har et godt grunnlag for å gjøre kvalifiserte valg, sier hun.

– Kampanjen skal ikke være et engangsstunt, men en mer varig satsing for å gi elevene god tid til å sette seg inn i valgmulighetene før søknadsfristen, forteller Lothe Dahl.

Arbeidsgruppen er så vidt i gang, og skal bruke våren til å gjøre kampanjen klar til høsten.

– Vi kunne laget noe i all hast for å rekke årets søknadsfrist, men vi har et lengre perspektiv. Vi håper kampanjen vil gi impulser til å bli mer nysgjerrige på yrkesfaglige retninger, sier hun.

Hun ser for seg at videosnutter og filmer kan bli et godt supplement til det som allerede finnes av gode informasjonskilder. Så vidt hun vet har ikke kommunen hatt liknende kampanjer tidligere.

– Vi har hatt oppmerksomhet mot hvordan vi bruker rådgiverkapasiteten på ungdomsskolene, og vi har et forum for rådgivere. Vi vil også vurdere om det skal gjøres en innsats for å fremskaffe enda flere læreplasser. Det er spennende og bra at vi nå prøver noe alternativt, sier hun.

LES: Lærlingkrav innføres for flere statlige virksomheter

Ungdommens kommunestyre er involvert i arbeidet.

– For at kampanjen skal treffe best mulig, må vi ha mottakerne med. De sier dette er et bra initiativ, sier Lothe Dahl.

Ungdommens talerør

Aurora Eline Haugen har vært med i Ungdommens kommunestyre i to år. Hun går nå i 10. klasse på Lunde ungdomsskole på Hundvåg, og er ungdommenes representant i arbeidsgruppen som skal jobbe med kampanjen.

– Det er vi unge som skal søke videregående opplæring. Da vi fikk forespørsel om noen var interessert i å være ungdommens stemme, meldte jeg meg, forteller Haugen.

Hun tenker det er viktig å sette yrkesfag i et positivt lys, som en interessant og god løsning.

– Yrkesfag kan bli sett på som negativt, fordi det ikke kreves de høyeste karakterene for å komme inn, sier hun.

– Ungdommens kommunestyre hadde kampanjen oppe som sak på et møte i januar. Hva kom dere fram til?

– Vi var positive og synes det var en veldig god idé. Vi ønsker at samfunnet skal fungere. Da trenger vi folk som vil velge yrkesfag. Velger du yrkesfag betyr ikke det at du har valgt for resten av livet. Du har fremdeles mulighet til å bli noe annet enn for eksempel snekker, hvis du velger bygg og anlegg, sier Haugen.

Hun vil lage en spørreundersøkelse for å finne ut om ungdomsskoleelevene i Hundvåg bydel får god nok informasjon om hvilke valg de kan gjøre, og om de mener yrkesfag er interessant.

– Jeg hadde ikke hørt så mye om de ulike retningene før jeg begynte i 9. klasse. Jeg tenker vi bør få vite mer enda tidligere. For de som ikke liker skolen, er lei eller har dårligere karakterer er det også mange gode valg, sier Haugen.

Powered by Labrador CMS