Antallet saker med alvorlig skolefravær øker i Stavanger-skolen.

Stor økning i alvorlig skolefravær i Stavanger-skolen

Alvorlig skolefravær i grunnskolen i Stavanger har økt fra 17 til 29 prosent de to siste skoleårene.

Publisert

Det skriver Rogalands Avis.

Tallene avisen refererer til er hentet fra rapporten "Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefravær", som er gjennomført av Rogalands Revisjon. Der kommer det frem at bekymringsfull skolefravær i grunnskolen i Stavanger har økt kraftig de siste to årene , fra henholdsvis 17 prosent i 2020 til 29 prosent i 2021. Det er flest saker i ungdomsskolen, men økningen er størst i barneskolen.

Ifølge skolene selv kan økningen skyldes at de er blitt flinkere til å fange opp denne typen saker. Samtidig peker rapporten på at praksis for føring og gjennomgang av fravær er lite standardisert.

Les også: Kraftig økning av barn og unge i psykisk helsevern – kapasitetsutfordringer

Nå krever politikerne at det blir tatt grep. Da saken var oppe i Kontrollutvalget vedtok de en rekke tiltak. Disse skal endelig behandles i kommunestyret.

Blant tiltakene som foreslås er

  • å utarbeide en oversikt over samlet omfang av gyldig og ugyldig fravær, slik at utviklingen kan følges over tid
  • å stille entydige krav til hvordan bekymringsfullt skolefravær skal registreres, behandles og dokumenteres
  • å kutte ned på antall dager med fravær som kreves før tiltak utløses. I dag er grensen ti dager.
  • å øke kompetansen knyttet til fraværsproblematikk.

Advarte i fjor

Trude Havik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på UiS, sier til Rogalands avis at tallene fra Stavanger er bekymringsfulle.

– Pandemien forklarer noe, men dette forteller oss likevel at vi må gjøre noe nå. Nå som pandemien er nærmest over, er det spesielt viktig å ta grep, sier Havik.

Da Utdanningsnytt snakket med henne i mai i fjor advarte hun nettopp mot at problematikken med skolevegring, eller bekymringsfull skolefravær, ville øke med korona-pandemien. Årsaken er at skolene har vært nødt til å stenge helt eller delvis over lange perioder.

– Vi vet at skolevegring ofte oppstår eller øker etter langvarig fravær fra skolen. Det kan skyldes at de ikke ha hatt god og jevnlig kontakt med lærere eller medelever, og at de opplever å falle fra både faglig, sosialt og emosjonelt, sa Havik til Utdanningsnytt den gangen.

Powered by Labrador CMS