sykdom sykefravær syk

SSB: Nytt koronaår og influensa ga høyeste sykefravær siden 2009

Antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær økte med 12 prosent fra 2021 til 2022. Fraværsprosenten på 6,8 prosent innebærer 39,2 millioner tapte dagsverk.

– 2022 var preget av mye korona- og influensa, i tillegg til en mer normal arbeidsdag for mange med like mye kontakt som tidligere og mindre hjemmekontor. Det høye sykefraværet i 2022 gjenspeiler dette, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Når egen- og legemeldt sykefravær justeres for sesongvariasjoner, viser det at egenmeldt sykefravær økte mest.

– Det har vært mye svingninger i det egenmeldte sykefraværet siden starten av koronapandemien i 2020. I næringene undervisning og helse- og sosialtjenester ser vi at det egenmeldte sykefraværet har variert mest. En mulig forklaring er at disse næringene har vært mest utsatt i perioder med mye smitte, sier Køber.

Les også: Vikarkrise – Emmi (1,5 år) må være med på skolen

Det sesongjusterte sykefraværet økte i 4. kvartal i fjor og var 6,7 prosent, hvorav 5,45 prosentpoeng var legemeldt sykefravær. I dette kvartalet er det yrkesgruppene pleiemedarbeidere og barnehage- og skoleassistenter som har høyest fravær, på henholdsvis 9,1 og 9,7 prosent. Dette er kvinnedominerte yrkesgruppe.

I mannsdominerte yrker er det høyest sykefravær blant lastebil-, buss- og trikkeførere og bygningsarbeidere med henholdsvis 7,3 og 6,4 prosent sykefravær.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS