Lærere får verktøy som kan brukes i opplæringen om samiske forhold

Sametinget og Utdanningsdirektoratet har utviklet en ny nettressurs til støtte i opplæringen av samiske forhold.

Publisert Sist oppdatert

Støtteressursen gir informasjon og kunnskap om sentrale samiske forhold, og skolene kan bruke den som et utgangspunkt når de planlegger opplæringen for elevene.

Samisk innhold er en integrert del av fagene gjennom overordnede verdier og prinsipper for grunnopplæringen, og de ulike læreplanene i fagfornyelsen. Skolen kan jobbe med samisk innhold både innenfor et fag og på tvers av ulike fag.

– Jeg vet at mange lærere har ønsket seg mer støtte og flere verktøy til å arbeide med samisk innhold. Jeg håper mange tar dette i bruk, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), i en pressemelding.

Den nye digitale støtteressursen gir eksempler på samisk innhold i fagene KRLE, mat og helse, naturfag og samfunnsfag. Mye av innholdet kan også være relevant i andre fag. Skolen kan velge å bruke ressursen som et utgangspunkt når det er relevant å inkludere samisk innhold i opplæringen.

– Det er ikke bare en plikt hos skolene, men en rettighet hos alle elever at de skal få ta del i kunnskapen om det samiske folket og om det flerkulturelle samfunnet vi lever i, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS