Halvard Hølleland (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen vil gjøre det lettere å si nei til privatskoler

Regjeringen vil gi kommunene større muligheter til å si nei til privatskoler. Planen er å sende et lovforslag på høring i løpet av høsten.

I dag har kommunene og fylkene kun høringsrett når det gjelder nye privatskoler og fjor ble 6 av 14 nye privatskoler godkjent mot lokal vilje, ifølge tall som Kommunal Rapport har sammenfattet.

Nå sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet at regjeringen tar sikte på sende et lovforslag med endringer i privatskoleloven på høring i høst.

Les også: Det blir stadig færre skoler i landet

– I utgangspunktet er det regler som gir folkevalgte større mulighet til å si nei til nye private skoler vi vurderer. Dette vil gjøre at kommunenes uttalelser til privatskolesøknader vil kunne veie langt tyngre enn i dag. Med vårt forslag vil folkevalgte på mer prinsipielt grunnlag kunne si nei til nye private skoler, skriver han i en epost til Kommunal Rapport.

Han sier regjeringen tar sikte på at de nye reglene skal innføres i løpet av neste år.

Støre-regjeringen har fra før endret navnet på friskoleloven til privatskoleloven, og den nye loven trådte i kraft 15. juni. Det vil blant annet bety at Utdanningsdirektoratet heretter vil si nei nye private profil – og yrkesfagskoler, slik Solberg-regjeringen åpnet for i 2015.

Profilskoler er skoler som har en profil innenfor et spesielt fagområde, for eksempel idrettsskoler, realfagsskoler eller entreprenørskapsskoler. I dag finnes det 31 profilskoler og fire private yrkesfagskoler her i landet.

I privatskoleloven er det fortsatt åpning for private skoler basert på livssyn eller «anerkjent pedagogisk retning», for det meste steinerskoler og Montessori-skoler.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS