– Vi har brukt frihetsforsøket til å finne ut hvordan vi kan gjøre tilbudet til barn og foreldre enda bedre. Foreløpig har vi ikke brutt noen lover og forskrifter, selv om vi hadde hatt mulighet til det, sier Susanne Ingemann Andersen, leder i Mariakringlen barnehage.
– Vi har brukt frihetsforsøket til å finne ut hvordan vi kan gjøre tilbudet til barn og foreldre enda bedre. Foreløpig har vi ikke brutt noen lover og forskrifter, selv om vi hadde hatt mulighet til det, sier Susanne Ingemann Andersen, leder i Mariakringlen barnehage.

Kicker

Gleder seg over frie tøyler i barnehagen

I Helsingør kommune i Danmark kan personalet i barnehagene teste ut nye ideer uten innblanding. Men noen begrensninger er det.

Publisert

– Da statsministeren sa at hun ville sette barnehager og skoler fri, tenkte jeg: «Skjer dette i min tid som pedagog? Skal jeg virkelig få oppleve dette?», sier Susanne Ingemann Andersen. Hun er barnehagepedagog og leder for Barnehuset Mariakringlen i Helsingør på Sjælland.

Høsten 2020 satte Danmarks sosialdemokratiske statsminister Mette Fredriksen i gang et forsøk med å sette kommunene fri fra lover og regler. Målet er å redusere byråkrati og detaljstyring og finne ut hvordan hverdagen blir, dersom de ansatte får bestemme. Våren 2021 fikk sju kommuner bli med i «Frihetsforsøket», på ett av tre velferdsområder: skole, barnehage eller eldreomsorg. Forsøket skal vare i tre år og evalueres.

I Danmark kalles barnehagene daginstitusjoner og er inndelt i vuggestuer for de minste og barnehager for de eldste. Til daglig holder Andersen til i vuggestuen, en avdeling for barn opp til tre år. Noen minutter unna ligger barnehagen med barn fra fire til seks år. De siste seks årene har Andersen ledet begge institusjonene, med til sammen 77 barn.

Les også: Ved Bjergmarkskolen i Danmark opplever lærerne ny giv med Frihetsforsøket

Skjer dette i min tid som pedagog? Skal jeg virkelig få oppleve dette?

Susanne Ingemann Andersen

Satset på daginstitusjoner

I et rom i første etasje spiser noen barn og personalet sammen. Vi lister oss forbi noen som sover og noen som leker.

– Én grunn til at Helsingør er én av de to kommunene som ble sluppet fri på barnehagefeltet, er at vi har satset spesielt på kvalitet i daginstitusjoner. Politikerne har i årevis vært opptatt av skolen. Men nå er flere opptatt av det pedagogiske tilbudet til de yngste og barnehagelærernes kvalifikasjoner, sier hun.

I Mariakringlen vuggestue var en bedre overgang fra vuggestuen til barnehagen noe av det første personalet diskuterte.

– Det er uvanlig at vuggestuen og barnehagen ligger på to adresser. Det gir oss en ekstra utfordring med overgangen. I koronatiden hadde vuggestuen 11 treåringer fordelt på tre stuer. Barn fra ulike kohorter fikk ikke møtes. Det samme gjaldt personalet, sier Andersen.

Da tiltakene ble opphevet våren 2022, iverksatte personalet sitt første prøveprosjekt med bakgrunn i frihetsforsøket. Nå kunne de 11 eldste barna møtes på tvers av stuene.

– Frihetsforsøket har gitt oss en plattform til å tenke nytt. Først og fremst forsøker vi å gjøre det vi gjorde før enda bedre, sier Susanne Ingemann Andersen.
– Frihetsforsøket har gitt oss en plattform til å tenke nytt. Først og fremst forsøker vi å gjøre det vi gjorde før enda bedre, sier Susanne Ingemann Andersen.

– Frihetsforsøket har gitt oss en plattform til å tenke nytt. Først og fremst forsøker vi å gjøre det vi gjorde før enda bedre. Får vi senere behov for å gå utover lover og regler, gjenstår å se, sier hun og legger til at det å bryte lov- og regelverk ikke er noe poeng i seg selv. Flere av lovene og reglene er de ansatte opptatt av å beholde, som bemanningsnormen.

Les også: Forstår at dansk frihetsforsøk skaper entusiasme:– Politikernes detaljstyring i skolen kjennes som en mistillit til lærernes kompetanse

Mener flere sektorer må fristilles

På spørsmål om hun ser problematiske sider ved frihetsforsøket, trekker Andersen fram at barnehagens samarbeidspartnere fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, familierådgivningskontor, lokale folkehelsemyndigheter og skolene ikke er med.

– Vi kunne fått til mer dersom våre samarbeidspartnere ble sluppet fri, sier hun.

Snart skal frihetsforsøket utvides til alle Danmarks 98 kommuner. Men friheten gjelder bare ett velferdsområde i hver kommune.

– Iverksetter vi små forsøk, for eksempel for å hjelpe barn med spesielle behov, vil andre yrkesgrupper gjerne delta. Men det får vi ikke gjennomført fordi lovgivningen er forskjellig på de ulike velferdsområdene, og kun ett velferdsområde er satt fri, sier Susanne Ingemann Andersen. Ønsker seg styrket rekruttering

Som i Norge er også bemanning et tema. I Danmark er målet for daginstitusjonene 70 prosent pedagoger og 30 prosent assistenter.

– Tror du frihetsforsøket kan øke rekrutteringen?

– Det finnes ikke et enkelt svar på det. Dårlig lønn hindrer rekruttering. Dessuten har mange fått med seg reportasjer fra enkeltbarnehager der barna er blitt dårlig behandlet. Det gjør at vår profesjon sliter med anerkjennelsen. I tillegg er jobben fysisk og psykisk krevende, og man må ofte gå på kompromiss med seg selv. Det legger unge folk merke til og vil ha arbeid som krever mindre relasjonelt.

De ansatte i Mariakringlen har også brukt frihetsforsøket til å se på hvordan barna skal komme inn fra lekeplassen. Målet er to og to i stedet for i en flokk. Personalet er også opptatt av at alle barn og foreldre skal møtes av en voksen hver morgen som de har øyekontakt med.

– Vårt arbeid handler om å gi barn og foreldre en god følelse av å bli sett og ivaretatt. Først og fremst bruker vi frihetsforsøket til å ha et kritisk blikk på alt vi gjør og til å få best mulig relasjon med barn og foreldre. Om det blir behov for å avvike fra lover og regler, må vi se på etter hvert, sier hun.

På trappene i Norge

Regjeringen i Norge har planer om å iverksette et frihetsforsøk inspirert av Danmark. I en debatt under Arendalsuka i august sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H), at hun har store forventninger.

– Men jeg er spent på hvor mye sentrale politikere tør å slippe kommunene fri. I tillegg må administrative ledere slippe de ansatte fri. Nå er det for mye rapportering, kontroll og tilsyn. Kommunesektoren er for rigid styrt, sa hun.

Powered by Labrador CMS