Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Krever 300 000 tilbake fra Amigos-barnehager

Eierne i barnehageselskapet har gitt seg selv for god lønn, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Barnehageselskapet Amigos barnehager eier ni barnehager i Oslo. I et tilsyn med barnehagene har Utdanningsdirektoratet sett nærmere på lønningene til kjedens to eiere. Én av eierne er også daglig leder og styremedlem i kjeden, mens den andre er styremedlem. 

Direktoratet har kommet frem til at de ni barnehagene totalt sett har betalt eierne 297 248 kroner for mye. Opprinnelig mente Udir at barnehagene skulle betale tilbake 825 888 kroner, basert på at de to eierne hadde fulltidsstillinger i barnehagen. 

Selv hevder de at de jobbet tilsvarende 135 prosent i 2021, som er året tilsynet har undersøkt. Eierne har levert timelister for dette, og Udir har lagt den nye stillingsbrøken til grunn for tilsynet. Dermed falt tilbakebetalingskravet til 297 248 kroner.

I henhold til barnehageloven kan ikke eiere av en barnehage gi seg selv mer i lønn enn det lønnsnivået det barnehagen ville gitt en uavhengig part.

Begge eierne fikk i underkant av 1,2 millioner kroner i total lønn, viser årsregnskapet til Amigos Barnehage Limited for 2021. Til sammenligning var gjennomsnittslønnen for barnehagestyrere i barnehager der styrer ikke er eier, på 661 647 kroner i 2021, ifølge tilsynsrapporten.

Utdanningsnytt har forsøkt å komme i kontakt med begge eierne av Amigos barnehager. De har ikke besvart våre henvendelser.  Dersom eierne er uenige i tilbakebetalingskravet, har de mulighet til å klage kravet videre til Kunnskapsdepartemenet. 

Powered by Labrador CMS