Av de 186.000 elevene som har søkt skoleplass på videregående skole, har 86 prosent fått tilbud om førsteønsket.

86 prosent har fått tilbud om førsteønsket sitt på videregående skole

Flere har søkt seg til yrkesfag enn studieforberende på vg1.

Publisert Sist oppdatert

86 prosent av søkere har fått tilbud om sitt førsteønske etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler. Samtidig har flere søkt seg til yrkesfag enn studieforberedende på første årstrinn (vg1).

Samtidig får søkere til vg1 i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til vg2 og vg3. Det er også en lavere andel som får tilbud om førsteønsket i yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogrammer, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Studiespesialisering har klart flest søkere på alle trinn. Samtidig er det totalt 2700 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogrammer.

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1 og vg2.

Store kjønnsforskjeller

Som tidligere er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det vært en økning i jenter som blant annet søker bygg- og anleggsteknikk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Det er videre stor overvekt av jenter som søker frisør og eksponeringsdesign med 90 prosent kvinnelige søkere. I helse- og oppvekstfag er kvinneandelen 85 prosent.

Av de 186.000 elevene som har søkt skoleplass, har 93 prosent fått tilbud om plass etter førsteinntaket. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Fem prosent står på venteliste.

(©NTB) 

Powered by Labrador CMS