Flere unge står utenfor skole og jobb

Det er 700 flere unge utenfor skole og jobb i år enn i fjor, viser tall fra Oppfølgingstjenesten. Til sammen er over 4000 mellom 15 og 17 år utenfor.   

Publisert Sist oppdatert

15 000 unge var utenfor skole og arbeid i fjor, og ble meldt inn til Oppfølgingstjenesten. Det er flere enn året før, og størst var økningen blant de yngste. I forrige skoleår var det 700 flere ungdommer i alderen 15 til 17 utenfor skole og arbeid, sammenlignet med året før. Dette er en økning på nesten 20 prosent

– Halvparten av de yngre er registrert i oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i skole eller lære i løpet av skoleåret, sier seniorrådgiver Tonje Haugberg, i avdeling for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet. 

Oppfølgingstjenesten registrerer alle unge som er utenfor skole og arbeid. Noen har droppet ut, noen har ikke søkt videregående, andre er syke eller på institusjon, eller har andre grunner til at de ikke er i aktivitet.

Til sammen var det 4288 ungdommer under 17 år i oppfølgingstjenesten i juni i år.  Det er litt flere gutter enn jenter som er utenfor skole og arbeid, men en større andel av guttene kom i aktivitet i løpet av skoleåret. 

– Statistikken over elever som har sluttet på videregående viser at det er høyest andel som slutter på 1. trinn, og at andelen gikk ned under pandemien men gikk opp igjen i skoleåret 2021-22, sier Haugberg. 

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. Tjenesten skal hjelpe ungdom med å komme i gang med skole eller arbeid. Unge mellom 15 og 21 år og som har rett til videregående opplæring får hjelp av tjenesten.  

Powered by Labrador CMS