Skole i Rana brøt opplæringsloven – kommunen får bot

Rana i Nordland er ilagt en bot på 100.000 kroner etter at to elever ved en skole i kommunen ikke fikk sine behov tilstrekkelig ivaretatt.

– De aktuelle elevene hadde særskilte behov for tilrettelegging og trygghet i sin skolehverdag, uten at dette i tilstrekkelig grad ble ivaretatt av skolen, sier politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl til NTB.

Skoleeier og rektor holdes strafferettslig ansvarlig. Kommunen som skoleeier ilegges en bot på 100.000 kroner, mens rektor gis påtaleunnlatelse på grunn av tiden som er gått siden forholdene fant sted.

Les også: Rudolf Steinerskolen fikk mobbebot på 300.000 kroner

Foreldrene til de to elevene klagde først på skolens manglende tilrettelegging. De fikk hos statsforvalteren medhold i at aktivitetsplikten til skolen i Rana kommune var brutt. Deretter mottok politiet 20. september 2019 en anmeldelse om at skolen ved rektor og skoleeier har brutt opplæringsloven. Etter nesten tre år kommer avgjørelsen. Opplæringsloven § 9 A er brutt. Denne paragrafen er klar på at skolen har en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

– Vi ser at skolen har gjort enkelttiltak, men disse var ikke egnet eller tilstrekkelig for å sikre de to elevene et trygt og godt skolemiljø, sier Lauvdahl.

Av hensyn til de to elevene blir det ikke gjort kjent hvilken skole det dreier seg om. Det er ikke kjent om foreldrene vil ta saken videre.

– Politiet har kun vurdert det strafferettslige i denne saken, sier politiadvokaten.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS