Flere elever forlater den offentlige skolen

Siden 2011 har det blitt 74 prosent flere elever i private skoler. Det bekymrer Utdanningsforbundet «sterkt».

Publisert Sist oppdatert

I 2011 var det knappe 615.000 skoleelever. 17.000 av dem var i private skoler. Det tilsvarer cirka 2,7 prosent av elevmassen. I fjor var antall elever i private skoler 29.000, altså en markant økning på 74 prosent, ifølge tall fra SSB.

Dette er en utvikling som bekymrer Utdanningsforbundet sterkt.

– Ja, vi er sterkt bekymret. Vi mener at den offentlige fellesskolen må styrkes og at ressursene må gå til dette og ikkje til private skoler, sier Marit Himle Pedersen som sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Hun sier til utdanningsnytt.no at en felles skole for alle, der barn og unge møtes for å få utdanning og danning, er et svært viktig grep for inludering og for å forhindre utenforskap.

I lovverket skilles det mellom privatskoler med rett til statsstøtte og privatskoler uten rett til statsstøtte.Disse tallene gjelder elever i private skoler som får statsstøtte.

– Samfunnet vil tape

Himle Pedersen sier det kan være ulike årsaker til denne utviklingen.

– Vi ser eksempler på at det dukker opp alternativer når politikerne velger å legge ned skoler i distriktene. Dette er et tegn på at foreldre vil ha skoler i nærmiljøet. Da tenker vi at skolesektoren må satses mer på når det gjelder økonomiske rammer, sier hun.

Himle Pedersen peker på at en «fattig» fellesskole med få ressurser til å drive praktisk og variert undervisning og med et økende tall ukvalifiserte lærere, vil foreldre som har økonomi til å velge en privat skole, få et godt argument til å gjøre nettopp det.

– Det vil heile samfunnet tapa på, sier hun.

Slike privatskoler finansieres av en egen tildeling over statsbudsjettet og får tilskudd tilsvarende 85 prosent av et gitt tilskuddsgrunnlag per elev. I tillegg kan de private skolene kreve inn skolepenger til det statlige tilskuddet. Skolens styre avgjør størrelsen på skolepengene, men kan maksimalt utgjøre 15 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

Skoler som har færre enn 15 elever tre år på rad, mister retten til statlig finansiering.

– Ikke en trussel

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund støtter at det satses på en sterk offentlig skole, men mener at det er skadelig når skoledebatten kun handler om offentlig mot privat, slik de mener debatten gjør i dag.

– Vi representerer skoler som drives på et ideelt grunnlag. Vi mener ideelle skoler ikke er en trussel mot offentlig skole, men heller bidrar til at vi har et skoletilbud som favner flere og mer enn offentlig skole kan favne alene, sier daglig leder Gina Maria G. Østmoe.

Les også: Regjeringen vil gjøre det lettere å si nei til privatskoler

Hun mener at det trengs en nyansering av den politikken som regjeringen fører i dag og som rammer mange ideelle skoler hardt for å sikre dette mangfoldet.

– Vi vil ha en juridisk definisjon av ideell virksomhet som også kan omfatte skole og at det opprettes et register for skoler som driver på ideelt grunnlag. Dette kan gi grunnlag for en mer nyansert skolepolitikk hvor samfunnsbidraget til de ideelle skolene anerkjennes og de ideelle skolene sikres videre drift.

Powered by Labrador CMS