illustrasjonsfoto

– Aldri fått så mange mobbemeldinger

I fjor høst var det en stor økning av elever som meldte fra om dårlig skolemiljø til Statsforvalteren. I Oslo og Viken har økningen fortsatt, og i januar har de fått rekordmange meldinger om mobbing.

Publisert

Høsten 2022 ble det meldt inn 854 skolemiljøsaker til Statsforvalteren, og det er en økning på 266 fra samme tid i fjor. Det er i Oslo og Viken at flest foreldre og elever kontakter Statsforvalteren og forteller om dårlig skolemiljø. Her ble det meldt inn 305 saker i høst. Og økningen har fortsatt inn i 2023.

– Nå etter jul har vi hatt en eksplosiv økning av meldinger, sier Kjersti Botnan Larsen, seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Bare på en måned har Statsforvalteren fått inn 109 saker. Det er et rekordhøyt antall på en måned.

– Sakene handler om blant utrygge skolemiljø, krenkelser, ekskludering, massivt stort skolefravær og langvarig mobbing. Og veldig ofte ser vi at skolene ikke har gjort det de skal for å hjelpe elevene, sier Botnan.

Les også: Flere elever mobbes i skolen

Massivt fravær

– I mange av sakene i 2022 hadde elevene et omfattende skolefravær fordi skolemiljøet ikke var trygt og godt. Dette ser vi på som svært bekymringsfullt, og vi tok derfor dette opp med alle kommunene i Oslo og Viken i høst Vi har tatt kontakt med flere kommuner og sagt at vi er bekymret over antall elever som har langvarig fravær, sier Larsen Botnan.

Statsforvalteren har ikke noe klart svar på vet ikke hva det skyldes at de får inn stadige flere saker hvor elevene ikke klarer å gå på skolen.

– Vi har diskutert om dette kan være en post-pandemi-effekt, sier Botnan.

Hun mener sakene viser skolene ser ut til å bruke for lang tid før de undersøker hva fraværet skyldes og setter i verk tiltak mot dette fravær.

– Det veldig viktig at skolene tar fatt i bekymringsfullt skolefravær tidlig, og at de undersøker om fraværet skyldes skolemiljøet.

Elevene får medhold

I nesten alle ni av ti sakene får elevene medhold i at skolen ikke har gjort det de skal.

– Noen ganger ser vi at skolene ikke har sett at dette er skolemiljøsaker før det har gått for langt. De kan ha ment at det handlet om faglige utfordringer eller klassemiljø, og noen ganger har saken gått helt under radaren, sier Larsen.

Statsforvalteren registrerer også at mange skoler ikke lager aktivitetsskikkelige planer for hvordan de skal få sørge for at elevene får det trygt og godt på skolen, blant annet ved å stanse mobbingen.

– I mange skolemiljøsaker ser vi at skolene ikke lager aktivitetsplanen, lager andre planer i stedet eller at planene er mangelfulle skal skolene lage skikkelige aktivitetsplaner og de skal oppdateres. Det at dette mangler kan gjøre at elevene ikke får den hjelpen de trenger og at saken eskalerer mer enn nødvendig er det overraskende mange som ikke gjør, sier Larsen.

Larsen er bekymret for elevene som ikke får den hjelpen de trenger.

– Vi ser at tiltakene ikke er treffer godt nok og at krenkelser fortsetter å skje, tross forsøk på å stoppe det. Det er alvorlig for eleven det gjelder.

Powered by Labrador CMS