Flere elever mobbes i skolen

Over åtte av ti elever trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2022.

Publisert Sist oppdatert

Fredag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2022. Undersøkelsen viser at det har blitt mer mobbing i skolen sammenlignet med 2021 – og mobbetallene i skolen øker markant på alle trinn.

Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene som har svart på undersøkelsen – elevene på 7. trinn. Der oppgir 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing, noe som er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. På VG1 er andelen 4 prosent.

På 7. trinn er det flest jenter som har opplevd mobbing, mens like mange jenter som gutter svarer at de har opplevd mobbing på 10. trinn. På vg1 er det derimot litt flere gutter enn jenter som opplever mobbing. Gjennomgående er det også flere gutter enn jenter som opplever å bli mobbet av voksne på skolen.

Elevundersøkelsen

* Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse som er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1, men kan gjennomføres fra 5. trinn til og med VG3.

* I undersøkelsen får elevene si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

* Undersøkelsen gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med tiltak.

* Spørsmål om trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring, hjem-skole-samarbeid, støtte fra lærer, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø og rådgiving er obligatoriske.

* Om lag 460.000 elever svarte på Elevundersøkelsen 2022.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Det er 3 prosent av elevene på 10. trinn som svarer at de har blitt mobbet av voksne, mens på 7. trinn og vg1 er andelen henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent.

Mye av mobbingen skjer digitalt. Blant elevene på 7. trinn er det dobbelt så mange som oppgir at har opplevd digitalt mobbing i 2022 som i 2017. I 2022 er det 3,8 prosent av elevene på 7. trinn som opplever digital mobbing.

Mindre motivasjon

Undersøkelsen viser en svak nedgang fra år til år siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser man også i 2022.

– Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Selv om de fleste elever trives på skolen, sier Brenna at hun ser med bekymring på nedgangen i elevenes motivasjon og deres opplevelse av skolemiljøet.

Les også: Høyres ungdomsskolereform: Vil tilby et 11. skoleår, innføre yrkesfaglig valgfag og teste ut fireårig ungdomsskole

– For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende, sier kunnskapsministeren.

Om lag 460.000 elever svarte på undersøkelsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS