Flere elever melder mobbesaker til statsforvalterne

I første halvår i år ble det meldt inn 886 mobbesaker til statsforvalterne. Det er en stor økning fra pandemiårene. I ni av ti saker fikk elevene medhold til at skolene ikke har gjort nok.

Publisert

I første halvår i år ble det meldt inn 886 mobbesaker til statsforvalterne. Det er 16 prosent flere enn samme tid i fjor.

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

I en pressemelding skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at tallene viser at arbeidet mot mobbing må styrkes.

– I vår felles skole skal det være trygt. Elever som opplever mobbing skal merke at skolen tar dette på alvor. Disse tallene viser at vi må styrke arbeidet mot mobbing, og sørge for at skolene blir bedre i stand til å forebygge før sakene blir store og vanskelige, sier Brenna.

I pressemeldingen kommer det frem at regjeringen tar flere grep.

– Vi gir nå Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hva slags kompetanse skolene, men også barnehagene, trenger for å bli bedre til å forebygge og stoppe mobbing. Da ønsker vi også å se nærmere på de sakene der eleven har fått medhold av statsforvalteren, for å se hva vi kan bli bedre på, sier Brenna.

Neste vår kommer også regjeringen med forslag til en ny opplæringslov. Der vil det bli vurdert justeringer i regelverket mot mobbing.

Les også: Eit nytt valfag har fått ned mobbetala ved Voss ungdomsskule

Ni av ti får medhold

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn mobbesaker til statsforvalteren når de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen.

Våren 2022 ble det meldt inn 886 mobbesaker. Det er en stor økning sammenlignet med pandemivårene i 2021 (744 saker) og 2020 (590 saker), men nærmere nivået på våren 2019 (854 saker).

Av sakene som ble behandlet våren 2022, fikk 93 prosent medhold i at aktivitetsplikten var brutt og at skolen ikke hadde gjort nok.

– Det bekymrer meg at flere elever opplever at skolen ikke gjør nok for dem, men samtidig er jeg glad for at flere vet om meldeordningen og kontakter statsforvalteren. Ordningen er et viktig sikkerhetsnett når skolen ikke gjør nok for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, sier Brenna.

Mobbes av voksne

I fjor publiserte Utdanningsnytt en rekke saker om elever som opplever at de blir mobbet av voksne ansatte på skolen. Blant sakene som ble meldt inn til Statsforvalterne i 2019 og 2020 var det 230 elever som meldte fra om at de ikke føler seg trygge på skolen fordi en voksen har plaget dem.

Vold mot elever er noe av det som går igjen oftest i disse klagene. 83 av klagene som kom til Statsforvalterne i 2019 og 2020, handlet om elever som melder fra om at de er blitt slått, kløpet, lugget, holdt fast eller tatt kvelertak på.

I over 90 prosent av sakene konkluderte Statsforvalteren med at skolen ikke har oppfylt plikten til å sørge for at eleven har det trygt og godt på skolen.

Powered by Labrador CMS