Generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn.

Reagerer på kutt i potten til psykisk helse-tilbud i skolen

Budsjettposten «Psykisk helse i skolen» i statsbudsjettet skal kuttes fra 22,8 millioner kroner til 13 millioner. Det rammer blant annet foreningen Voksne for barn.

Publisert Sist oppdatert

Posten som i statsbudsjettet heter "Psykisk helse i skolen" har blant annet finansiert den ikke-kommersielle organisasjonen Voksne for barns arbeid med forebygging av psykisk uhelse i skolen. De tilbyr i dag opplæring, veiledning og kunnskapsmateriell til skolene. Nesten 400 norske skoler bruker organisasjonens programmer.  

Men nå vil regjeringen halvere denne posten i statsbudsjettet. I stedet ønsker Utdanningsdirektoratet å utvikle en kompetansepakke til landets skoler. Det betyr at pengene fortsatt skal brukes til å støtte skolenes arbeid med folkehelse og livsmestring, men foreninger som Voksne for barn risikerer å miste støtte. 

– For oss betyr det at vi står i fare for at vi ikke kan fortsette et viktig arbeid for barn og unge. For skolene betyr det at de mister godt utprøvde og effektevaluerte metoder. For den enkelte elev vil det bety at de mister livsviktig kunnskap, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for barn. 

Organisasjonen har nå sendt et brev til Stortingets helse- og omsorgskommite, der de ber komiteen se nærmere på forslaget og stanse kuttet som vil redusere dagens tilbud til skolene.

Dagsavisen omtalte saken først. De har også snakket med Høyres Jan Tore Sanner, som reagerer på kuttet. 

– Dette går inn i et mønster hvor regjeringen angriper den norske modellen som bygger på samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige organisasjoner. Nå kuttes gode prosjektet levert av frivillige og private – og staten overtar, sier han. 

Lik kompetansepakke

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i helse- og omsorgsdepartementet presiserer i en mail til Dagsavisen at regjeringen ikke kutter i midler, men flytter dem. Årsaken, sier han, er at de ønsker å utvikle en nasjonal kompetansepakke, der alle skoler får tilbud om det samme. Dette skal også gjelde undervisningsressurser som utarbeides. 

– Det har vært utfordrende å måle effektene av de ulike programmene alene, blant annet fordi mange skoler bruker ulike elementer fra ulike program og tiltak. Vi vet ikke nok om hvordan programmene treffer, sier Bekeng. 

– Samtidig tar vi ikke bort tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Det vil fortsatt være mulig å søke tilskudd over ordningen. De programmene med best dokumentert effekt på å fremme psykisk helse vil fortsatt ha god mulighet til å få tilskudd. 

Powered by Labrador CMS