lekser

Lofot-kommune gjør alle sine skoler leksebevisste

Vestvågøy kommune har vedtatt at alle skoler skal være leksebevisste, og de skal utrede leksehjelp for 5.-10. trinn.

Publisert

Nylig ble det bestemt at Nordre Follo i Viken skal prøve ut leksefrie- og leksebevisste skoler, og har satt opp en definisjon av hva en leksebevisst skole er. Moss og Råde har fra før testet ut leksebevisste skoler. Nå følger Vestvågøy kommune i Lofoten etter.

«Vestvågøyskolen vil i løpet av første halvår 2023 gjennomgå og forbedre sine rutiner for leksepraksis i profesjonsfellesskapet på hver skole. Resultatene av arbeidet legges frem og danner grunnlag for en framtidig beslutning om leksepraksis i skolene innen oppstart skoleåret 2023/2024», heter det i forslaget fra kommunedirektøren.

I kommunestyret ble det også vedtatt med knapp margin at kommunen skal utrede status for leksehjelp i kommunens skoler.

Nå skal administrasjonen utrede hensiktsmessighet, muligheter og kostnader ved å tilby organisert leksehjelp fra og med 5. års-trinn til og med 10. års-trinn ved samtlige grunnskoler i Vestvågøy til kommunestyremøtet 20. juni.

«Det forutsettes at tilbudet består av minst to enkelttimer hver skoleuke og at disse ikke settes opp samme dag. Ordningen skal primært fokusere på realfag som matematikk, og skal, hvis senere vedtatt, tilbys til alle elever i de nevnte års-trinnene ved skolene. Tilbudet forutsettes valgfritt for elevene og deres foresatte», heter det i forslaget som ble vedtatt.

Powered by Labrador CMS