Er skolen for feminin for guttene?

Debatt: Barn trenger mannlige forbilder, og da må det være forbilder som er ekte.

Publisert

På mange barneskoler er andelen kvinnelige ansatte ofte over 80 prosent, mens den på de fleste ungdomsskoler er godt over 60 prosent. Når vi samtidig vet at jenter klarer seg best i alle skolefag –med unntak av kroppsøving, kan man spørre seg om dette har med andelen kvinnelige ansatte å gjøre. Påvirker det innholdet i skolen – og måten gutter og jenter behandles på og sees på – om barna har en mannlig eller kvinnelig lærer, eller om kjønnsbalansen hos de ansatte er veldig ujevn?

Gutter leker ofte mer hardhendt enn jenter. De lager mer støy, og de tar med seg mer av skolegården inn i klasserommet. Jevnt over er gutter mer rotete og de griser til fellesarealene mer. Dermed mottar de mer korrigeringer og møtes oftere med et «nei» og «rydd opp etter deg». Deres iboende egenskaper som nysgjerrige, aktive og utforskende har kanskje ikke like stort spillerom i skolen som muligheten jenter har til å leve ut det å være en tradisjonell jente. I så fall må det være en grunn til dette.

Kan det være slik at mange mannlige ansatte egentlig ikke bryr seg så mye om hvorvidt barna tar med seg ting inn i skolebygget, om de lekeslåss litt, om de løper litt i gangene eller om de tøffer seg litt for hverandre? Kan det være at mange mannlige ansatte bare tilpasser seg kulturen på skolen og dermed internaliserer reglene og kulturen som allerede er etablert på arbeidsplassen? Mange gutter vokser opp med bare én forelder, eller en fraværende far. Kanskje er disse ekstra utsatt for en feminisering av skolen, der man ofte ser farer og begrensinger? Blir ikke guttenes iboende egenskaper anerkjent nok?

Vi kan kanskje ikke gjøre så mye med andelen mannlige ansatte i skolen på kort sikt, men vi kan ha et reflektert forhold til de reglene og den kulturen vi utsetter barna i skolen for, uansett barnets kjønn. Barn trenger mannlige forbilder, og da må det være forbilder som er ekte. Når barn i dag har den tidligere britiske kickbokseren og influenseren Andrew Tate som forbilde, er noe veldig galt.

Les også: La gutter få lekeslåss

Flere og flere gutter faller fra i dagens skolesystem. Jeg tror at en større aksept for at gutter er gutter, ville gjort at gutter og jenter møtte et skolesystem som ivaretok dem som enkeltindivider litt mer. Som en bonus ville dårlige, ultramaskuline forbilder som Andrew Tate fått en mindre innvirkning på utsatte gutter.

Powered by Labrador CMS