Elever som tok fag- eller svenneprøve innenfor teknologi- og industrifag har høyest andel bestått.
Elever som tok fag- eller svenneprøve innenfor teknologi- og industrifag har høyest andel bestått.

9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven

Det var elevene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk som hadde lavest andel bestått.

Publisert Sist oppdatert

Foregående skoleår bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. I antall elever betyr det at av de 31.469 elevene som gikk opp til fag- eller svenneprøve skoleåret 2020/2021, bestod 29 127, melder SSB.

En kan ta fag- eller svenneprøve både som lærling, praksiskandidat, eller elev som har hatt fagopplæring i skole. Lærlinger utgjorde den største gruppen og stod for 62 prosent av alle kandidatene forrige skoleår.

34 prosent av kandidatene var praksiskandidater og 4 prosent elever i fagopplæring i skole.

Elever i fagopplæring i skole hadde lavest andel med bestått fag- eller svenneprøve, 82 prosent. Til sammenligning bestod 92 prosent av lærlinger og 94 prosent av praksiskandidater prøven.

Størst andel som består prøven finner vi blant kandidatene som tok fag- eller svenneprøve innenfor teknologi- og industrifag, 96 prosent. Kandidatene som tok prøve innenfor design og håndverk hadde lavest andel bestått med 86 prosent.

Powered by Labrador CMS