Stor variasjon i hvor fornøyde lærerstudentene er med studiene

Det er store forskjeller på hvor fornøyd lærerstudentene er med studiene rundt omkring i landet, viser en ny måling av Studiebarometeret.

I Studiebarometeret blir studenter som går andre året på bachelor- og masterutdanning, stilt en rekke spørsmål, blant annet om hvor fornøyde de er med utdanningen de går på.

Lærerstudentenes samlede resultat er 3,4, der studentene svarer på en skala fra 1 til 5 – der 5 er best. Lektorstudentene er hakket mer fornøyd, med et resultat på 3,5,

Det var Khrono som først omtalte saken.

Gjennomsnittet for alle utdanninger knyttet til læreryrket i hele landet er 3,8. Det er en liten nedgang fra de siste årene, hvor resultatet har ligget på over 4.

Det er grunnskolelærerstudentene på 5.–10. trinn på Nesna ved Nord universitet som er landets mest fornøyde lærerstudenter, med et resultat på 4,1.

På 5.–10. trinn i grunnskolen og 1.–7. trinn på Stord ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det mange studenter som er mindre fornøyd enn gjennomsnittet. Resultatene ligger på henholdsvis 2,3 og 2,5, godt under snittet for lærerstudentene på 3,4.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS