Tromsø-politikere vil løfte lærerne i årets oppgjør

Kommunestyret i Tromsø kommer med en klar oppfordring til KS før årets lønnsoppgjør.

Publisert

I vedtaket, som ble gjort onsdag denne uka, skriver Tromsøs politikere at de har klare forventninger til KS i årets mellomoppgjør.

Politikerne beskriver store rekrutteringsutfordringer i barnehage- og skolesektoren. De er bekymret for de lave søkertallene til barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen.

– Det tyder for store framtidige rekrutteringsutfordringer. Dette må få konsekvenser for hvordan KS møter denne gruppa i lønnsforhandlingene, heter det i vedtaket.

Der pekes det også på at lærerne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre kommunalt ansatte. Representantene fra Høyre, Venstre, Krf og Frp gikk sammen om å få inn følgende setninger, som flertallet stemte for:

– Lærerne har sakket akterut i lønnsutviklinga både på kort og på lang sikt. Dette må vi snu for å være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktig lønn. Det var særlig lærere med lang utdanning og lang ansiennitet som ble nedprioritert i 2022. Kompetanse bør prioriteres i 2023.

Det gleder leder i Utdanningsforbundet lokalt, Katrine Aursand.

– Jeg er nesten litt overraska over hvor tydelige politikerne er. Men positivt overraska da, sier hun.

– Kanskje vi endelig skal se gevinsten av streiken i høst.

Les også: Lærerne ble lønnstapere for tredje år på rad

Endret opprinnelig forslag

Før hvert lønnsoppgjør sender KS ut et debatthefte til alle kommuner. Her ber de blant annet om innspill til hva og hvilke grupper de bør prioritere i lønnsoppgjøret. Ute i kommunene er det gjerne kommunedirektøren i administrasjonen som utarbeider et forslag til hvilke innspill kommunene bør gi. Deretter blir dette forslaget enten stemt gjennom eller endret på av kommunepolitikerne.

UDF-leder i Tromsø, Kathrine Aursand.

Det siste skjedde i Tromsø.

– Vi ser en økning i GSI-tallene på bruk av ukvalifiserte lærere. Det er stor vikarmangel i både skoler og barnehager, og barnehager har fått påpakning på grunn av bemanningen. Likevel ble ingen av disse tingene adressert av kommunedirektøren. Heldigvis ble det rettet opp av politikerne, sier Katrine Aursand.

– KS må ta hintet

I disse dager behandler de siste kommunene debattheftet fra KS. Det sendes deretter inn til KS, hvor det til slutt er hovedstyret som vedtar forhandlingsdelegasjonens endelige mandat.

Flere andre kommuner, som for eksempel Nittedal og Drammen, har også rådet KS til å prioritere lærerne i år. Samtidig er det mange som påpeker at de også har store utfordringer med å skaffe nok folk i helsesektoren.

Ved fjorårets oppgjør var det nettopp helsepersonell som ble prioritert.

Rune Kyllenstjerna, som leder utdanningsutvalget i Nittedal kommunen og representerer Arbeiderpartiet, sier til Utdanningsnytt at de også merker eldrebølgen. Likevel ønsker de å prioritere lærerne i årets oppgjør.

– Vi har stor tilflytting til kommunen, og mange er familier med barn. Så vi trenger flere lærere, sier Kyllenstjerna.

Katrine Aursand i UDF Tromsø håper mange flere kommuner sender KS den samme beskjeden.

– Når mange storkommuner melder om rekrutteringsproblemer i skoler og barnehager, kan man bare tenke seg hvordan det står til i distrikskommunene. Om mange sender samme signal må KS ta hintet, sier hun.

Powered by Labrador CMS