streik

Utdanningsforbundet informerte medlemmene om retten til lokale forhandlinger

Utdanningsforbundet og KS er enige om at de ikke kan endre virkningstidspunktet for fjorårets lønnsendringer, men at de har rett til å bruke lokale forhandlinger i visse tilfeller.

Bakgrunnen er at resultatet av lærernes lønnsforhandlinger i 2022 ble satt til å gjelde fra 27. september istedenfor 1. juni.

– Etter rikslønnsnemndas kjennelse er det reist spørsmål om kommunen har mulighet til lokalt å utbetale lønnsendringene fra et tidligere virkningstidspunkt enn 27. september. Tariffavtalen gir ikke muligheter for endring av virkningstidspunktet, skriver Utdanningsforbundet til medlemmene.

– Mulighetene for å avtale lokale lønnstillegg ligger i de lokale forhandlingsbestemmelsene. Forutsatt at vilkårene som ligger i de ulike bestemmelsene er oppfylt, står partene fritt til å avtale virkningstidspunkt for endrede lønnsplasseringer, legger de til, og peker på forhandlingsbestemmelsene det gjelder.

Les også: Kommunedirektørene fikk tre ganger så mye som lærere i økt lønn

– KS er blitt forelagt Utdanningsforbundets forståelse av hovedtariffavtalen, og mener den er riktig. Det slås fast at avtalen ikke gir mulighet for å endre virkningstidspunktet for sentralt bestemte tillegg, men den inneholder bestemmelser om lokale forhandlinger, sier direktør Hege Myrland i KS' forhandlingsavdeling.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS