Kommunedirektørene fikk tre ganger så mye som lærere i økt lønn

Mens kommunedirektørene i snitt fikk over 50 000 kroner i lønnsvekst i fjor, måtte lærerne nøye seg med under 20 000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Landets kommunedirektører kunne legge på rundt 50 000 kroner på en årslønn som nå har bikket 1,24 millioner kroner i gjennomsnitt.

I snitt hadde kommunedirektørene en lønnsvekst på 4,4 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Den største lærergruppen i skolen, adjunkter med tillegg, hadde til sammenligning kun 2,7 prosent lønnsvekst i samme periode.

Det viser den ferske lønnsstatistikken fra TBSK som er tallgrunnlaget før lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Her kommer det fram hvor mye høyere gjennomsnittslønn en yrkesgruppe har i desember 2022 sammenlignet med desember 2021. Dette kalles datolønnsvekst (se faktaboks).

Kommunedirektørene er kommunenes øverste administrative ledere, og de utgjør 363 personer i statistikken. Disse forhandler lønnen sin lokalt i den enkelte kommune, så de faktiske lønnstilleggene vil variere.

Lederne kom best ut

Når kommunedirektørene i utgangspunktet har langt høyere årslønn, utgjør disse prosentene enda mer på selve lønnsslippen. Kommunedirektørene satt igjen med opp mot tre ganger så mye som de fleste lærerne i rene kroner.

Også kommunalsjefene, ledergruppen på hakket under kommunedirektørene, kom godt ut sammenlignet med lærerne.

De hadde en lønnsvekst på 3,8 prosent, noe som i snitt utgjorde nærmere 40 000 kroner på lønnsslippen. Det gjorde at også denne ledergruppen passert milliongrensen og nå har en gjennomsnittlig årslønn på rett i overkant av en million kroner.

Les også: Frykter lærere vil gi opp og slutte i jobben

Til sammenligning har de 15 000 lektorene med tilleggsutdanning, noe som innebærer seks års høyere utdanning, en gjennomsnittslønn på 685 000 kroner. Disse lektorene hadde en lønnsvekst på kun 2,1 prosent i fjor (3,1 prosent for identiske ansatte, se forklaring i tabellen).

Hva er datolønnsvekst?

Datolønnsvekst vil si endring i gjennomsnittlig lønnsnivå fra en bestemt dato til samme dato året etter. For eksempel hvor mye høyere gjennomsnittlig månedslønn lektorene som gruppe hadde i desember 2022 sammenlignet med desember 2021.

Datolønnsvekst i KS-området regnes som endring i gjennomsnittlig lønnsnivå fra 1. desember ett år, til 1. desember året etter.

Tallene for lønnsutvikling som refereres mest i lønnsoppgjørene ser på årslønnsvekst, som er en annen måte å måle lønnsvekst på. Årslønnsvekst måler endringen i gjennomsnittslønn for hele året. Gjennomsnittslønn for et kalenderår vil si gjennomsnittet av månedslønn for alle månedene i året.

Tall for årslønnsvekst og datolønnsvekst er ikke sammenlignbare, så det er viktig ikke å blande disse.

Kilde: KS/TBSK.

– Taper år etter år

Tidligere i år kom lønnsstatistikk fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viste at lærerne ble lønnstapere for tredje år på rad.

– Systemet må endres, vi kan ikke fortsette slik. Lærerne taper år etter år, sa leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, da TBU-tallene kom.

Les også: Ingvar streiket i nesten fire måneder i fjor: – Jeg er klar for å ta på streikeskjorta igjen. Alltid.

Også KS-styreleder Gunn Marit Helgesen pekte på at kommuneansatte de siste årene har blitt hengende noe etter i lønnsutviklingen. Hun understreket at kommunesektoren er prisgitt hvilke rammer som blir gitt for lønnsvekst i nasjonalbudsjettet.

– Det er krevende for kommunene å ta igjen andre sektorers høyere lønnsutvikling, utover rammen som ligger til grunn for i nasjonalbudsjettet. Finner man ikke løsninger på dette, vil det kunne føre til at kommuner og fylkeskommuner må redusere i tilbudet til innbyggerne, sa Helgesen da TBU-tallene kom.

Powered by Labrador CMS