Lærerorganisasjonene er splitta etter Riksmeklerens søndagsmøte

Norsk Lektorlag forsetter dialogen med KS hos Riksmekleren, Skolenes Landsforbund diskuterer om de skal fortsette, mens UDF avviser prosessen.

Publisert

– Vi har akseptert å møte hos Riksmekler for nytt møte, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Søndag var Lektorlaget i møte hos Riksmekleren sammen med Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet og arbeidsgiver KS. Men etter bare to timer forlot Utdanningsforbundet møtet. Det ble begrunnet med at KS ikke ønsket å komme dem i møte, og at situasjonen var fastlåst.

Historiens lengste lærerstreik fortsetter dermed mandag med 8.200 lærere i streik over hele landet.

Men selv om Utdanningsforbundet forlot møtet, ble de to andre forbundene – Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag – sittende.

– Det er min jobb å bruke de anledninger som byr seg til å se etter gode løsninger for lektorenes lønnsnivå og lønnsvekst, sier Helle Christin Nyhuus.

Les også: Sanner bekymret for sårbare elever under lærerstreiken – krever svar fra regjeringen

Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus etter at partene i lærerstreiken møttes søndag.

Lokal lønnsdannelse

– Mer lokal lønnsdannelse er del av den et overordna lønnspolitikken til Lektorlaget. I dette skiller organisasjonen seg fra de to andre organisasjonene i streiken. Er det en grunn til at dere nå fortsetter dialogen?

– Økt lønn for lektorer er målet for vår tariffpolitikk. Denne streiken og historien har vist at dagens sentrale system for lønnsdannelse ikke er godt nok egna for å ivareta lønnsutviklinga for våre medlemmer. Derfor er vi interessert i å se på muligheten for andre virkemidler, sier Nyhuus.

På Lektorlagets hjemmesider forklarer de hvorfor de opprettholder dialogen hos Riksmekleren. De skriver at at de ønsker et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger uten sentralt bestemt ramme eller kriterier. Der uttaler også Nyhus at hun mener streiken er "krevende".

– Vi ønsker å få til en løsning og unngå tvungen lønnsnemnd. Derfor har vi foreløpig vært villig til å fortsette prosessen hos Riksmekler, sier Nyhuus.

– «Sammen er vi sterke» er kanskje streikehistoras mest brukte slagord. Kan du si noe om hvordan dere tenker om dette når dere nå i forholdet til KS, opptrer ulikt de to andre organisasjonene?

– De ulike organisasjonene har hatt egne prosesser med Riksmekleren. Jeg kan svar fore prosessen med Norsk Lektorlag, avslutter Helle Christin Nyhuus.

Intern prosess

Bodil Gullseth, andre nestleder og streikeleder i Skolenes landsforbund opplyser at de nå er i en "intern prosess".

Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund.

– Etter møtet søndag er vi nå i en intern prosess der vi skal granske meklerens utspill for så å diskutere oss fram til om vi skal fortsette den dialogen Riksmekleren starta søndag, sier Gullseth.

– Når vi har samla konklusjonene diskusjonene om Riksmeklerens framlegg skal vi vurdere om vi vil fortsette den dialogen mekleren legger opp til eller ikke, sier hun.

Det er varslet at SL trapper opp streiken fra onsdag, ved å ta ut ytterligere 20 medlemmer i Trøndelag.

– På nettsidene sine forteller Lektorlaget at de fortsetter forhandlingene, og trekker inn arbeidet for lokal lønnsdannelse. Er dette et tema i prosessen?

– Skolenes Landsforbunds program sier tydelig at vi ikke vil ha lokal lønnsdannelse, sier Bodil Gullseth.

Takk og farvel

For Utdanningsforbundet var søndagens møte et takk og farvel til den prosessen som Riksmekleren innbød til søndag.

– KS viste ingen vilje til bevegelse og hadde ikke rikka seg en millimeter siden sist vi møttes, uttaler Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Forbundet mener KS styrer mot tvungen lønnsnemnd.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal på møtet hos Riksmekleren søndag.

– KS har funnet en posisjon hvor de ikke vil gjøre noe. De sitter stille og ser på at streik rammer norske barn og elever mens de venter på at regjeringen skal gripe inn, sier Handal.

– Det er ansvarsfraskrivelse, og det er veldig frustrerende å ha en motpart som inntar den holdningen, legger han til.

Utdanningsforbundet har offentliggjort sitt siste forslag til løsning på streiken. Det ble avvist av KS. KS har på sin side uttalt at de mener de har strukket seg langt i konflikten.

– Det kan ikke være sånn at man skal streike seg til mer lønn på bekostning av alle andre som er på jobb i kommunal sektor, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS etter bruddet med Utdanningsforbundet søndag.

Powered by Labrador CMS