Kunnskapsminister Tonje Brenna sier hun følger lærerstreiken tett.

Kunnskapsministeren om lærerstreiken: – Det er en alvorlig situasjon

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun følger lærerstreiken tett og kaller situasjonen «alvorlig». Men hun vil ikke gripe inn i konflikten.

Onsdag tok kunnskapsministeren imot 30 barn fra 5. til 10. klasse og fra hele landet. Besøket var en del av regjeringens arbeid med å få innspill til en stortingsmelding som skal se på utfordringer nettopp disse barna har i skolehverdagen.

Mens statsråden var inne i regjeringens representasjonsbolig med de 30 unge gjestene, er situasjonen mellom landets lærere og arbeidsgiverorganisasjonen KS like fastlåst. Så langt er over 8.000 lærere er tatt ut i streik, men det er ventet varsel om ytterligere uttak i dagene som kommer.

Les også: Røe Isaksen: Det hadde vært enklere å få sympati om man streiket for barnehagelærerne

– Alvorlig situasjon

– Det er en alvorlig situasjon, og situasjonen for elevene blir mer alvorlig jo lenger streiken varer, sier Brenna når hun blir spurt om hvordan hun ser på situasjonen.

– Det alvoret håper jeg partene har med seg. Det er de som sitter med nøkkelen til å få elevene tilbake, sier hun videre.

Regjeringen kan ikke gripe inn i den pågående streiken med mindre det skulle oppstå en fare for liv og helse.

Les også: Staten skal undersøke hvilke følger lærerstreiken har fått

Følger med

De siste dagene er det kommet mange historier om hvordan streiken rammer utsatte elever.

– Vi får tilbakemeldinger fra statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet og følger med på hvordan det går med elevene våre. Det er alvorlig at det er mange elever som ikke har et fullverdig tilbud, sier Brenna.

Onsdag melder Utdanningsforbundet at det er gitt rundt 3.000 dispensasjoner under streiken, og at om lag 90 prosent av søknadene om slikt fritak er blitt innvilget.

Dispensasjoner

Arbeidsgivere kan søke om dispensasjon for ansatte som er tatt ut i streik dersom skolen mener liv og helse eller andre hensyn taler for at vedkommende må tas inn i jobben som lærer.

– I skrivende stund har Utdanningsforbundet behandlet godt over 3.000 dispensasjonssøknader, og tallet stiger dag for dag. Over 90 prosent av søknadene er innvilget, og noen få ganger blir det avslag, opplyser forbundet onsdag.

De fleste avslagene som gis, skjer ifølge forbundet fordi det er gjort formelle feil i søknaden.

I alt er det 8.200 lærere som er tatt ut i streiken. Fra mandag har også Norsk Lektorlag varslet at de tar ut ytterligere 29 av sine medlemmer.

Lærerne mener de har sakket akterut i lønnsutviklingen. I tillegg til et påslag i årets oppgjør, har de bedt om at det tas grep for å sikre den framtidige lønnsutviklingen.

De har gjentatte ganger trukket fram at de lønnsøkningene KS har gitt i årets lønnsoppgjør, ikke treffer lærerne i deres arbeidssituasjon.

Les også: UDF: KS styrer mot tvungen lønnsnemnd

Barnets beste

Onsdag skrev også Barneombudet et åpent brev til regjeringen og ba om at det gjøres en barnets beste-vurdering knyttet til streiken.

– Barneombudet er bekymret for de langsiktige konsekvensene av streiken for elevene. Som under pandemien, vil læringstapet for de berørte elevene kunne forfølge dem resten av skolegangen. Barns rett til utdanning krever at regjeringen også vurderer og iverksetter nødvendige kompenserende tiltak for å sikre læringstap på sikt, skriver barneombud Inge Bejer Engh.

– Barneombudet behandler ikke enkeltsaker, men har likevel de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra foreldre som er fortvilte over situasjonen for sine barn, skriver hun i brevet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS