Steffen Handal i KS-huset ved starten av tariffoppgjøret i kommunesektoren onsdag 6. april 2022.

Lærerne kan miste flere tusen kroner i lønnstillegg

Lærerne kan få etterbetalt lønnstillegget fra oktober, da streiken slutta. Eller fra juni, slik KS foreslo i sitt siste tilbud. Alt avhenger av Rikslønnsnemnda.

Publisert Sist oppdatert

Det er usikkert hvor mange måneder med lønnstillegg lærerne vil få etterbetalt. Det er Rikslønnsnemnda som avgjør dette. Fafo-forsker Kristine Nergaard opplyser virkningsdatoen kan bli 27.september.

– Vanligvis er det fra streikens avslutning, sier Nergaard.

Dersom Rikslønnsnemnda setter virkningsdatoen for lønnstilleggene samtidig som streiken slutter, vil altså lærerne gå glipp av noen måneder med lønnstillegg.

Forsker ved Universitetet i Stavanger, Isak Lekve opplyser at dette er det vanlige.

– Det er vanlig at lønnsøkningen gjelder fra den datoen streiken ble avsluttet, sier Lekve.

Men samtidig viser han til at Rikslønnsnemnda som regel gir arbeidstakerne det siste tilbudet fra arbeidsgiverne.

Lærernes lønnsoppgjør har tatt lang tid, og vil ikke bli klart før i februar.

– Rikslønnsnemnda har varslet at den vil forberede saken til behandling i februar. Her vil partene legge ned sine påstander, sier Hege Mygland, direktør i forhandlingsavdelingen i KS.

Kan bli regnet fra juni

– Det er opp til Rikslønnsnemnden å avgjøre hva som skal bli innholdet i den nye tariffavtalen. De har tradisjon for å legge seg ganske nært siste tilbud fra arbeidsgiverne, sier Isak Lekve.

Etter det Utdanningsnytt kjenner til kom det siste tilbudet til lærerne 7.september, og der stod det at lærerne kunne få etterbetalt for flere måneder.

– Det lå i forslaget at lærerne ville få de samme lønnstilleggene som alle andre fra juni og ikke fra tidspunktet når arbeidet gjenopptas, som er vanlig ved streik, sa Tor Arne Gangsø til Utdanningsnytt 22.september.

Dersom nemnda legger dette forslaget til grunn, vil altså lærerne få tilbakebetalt penger fra og med juni.

Hege Mygland, direktør i forhandlingsavdelingen i KS, mener det er for tidlig å spekulere rundt dette.

– Det er altfor tidlig å si noe om Rikslønnsnemndas behandling av tvisten mellom KS og de tre lærerorganisasjonene. Først skal Stortinget behandle saken om tvungen lønnsnemnd i slutten av november.

Hvilken virkningsdato Rikslønnsnemnda lander på vil ikke Utdanningsforbundet spekulerer i, opplyser informasjonsavdelingen i forbundet.

Siste tilbudet

Det siste tilbudet fra KS, som altså kan være det Rikslønnsnemnda avgjør at skal gjelde, inneholdt også andre tilbud:

– Her foreslo vi blant annet at de ekstra tilleggene til de tre lærergruppene med lengst utdanning og ansiennitet, på inntil 7.000 kroner, kunne gis i år og ikke fra neste år, slik det ble avtalt i meklingen før sommeren, sa Tor Arne Gangsø til Utdanningsnytt 22. september. Utdanningsforbundet sa nei til dette tilbudet den gangen.

Powered by Labrador CMS