PBL-direktør Anne Lindboe.
PBL-direktør Anne Lindboe.

Etterlyser oppklaring fra departementet om rett til barnehage- og skoletilbud

Ifølge kunnskapsdepartementet skal ansatte i skoler og barnehager få tilbud om plass i skole og barnehage til egne barn under pandemien. Men ikke alle kommuner praktiserer regelverket slik. PBL og UDF etterlyser en oppklaring.

Publisert

– Ansatte i barnehager har fortalt oss at de ikke får tilbud om barnehage- og skoleplass til egne barn. Det er ikke holdbart i den situasjonen vi står i nå, sier direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Anne Lindboe.

– Vi mener det må tydeliggjøres at denne yrkesgruppen har samme rett på et tilbud i barnehager og skoler som kritisk samfunnspersonell. Her er det dessverre ulik praksis i kommunene. Om ikke våre ansatte får dette tilbudet til egne barn kan det, med de bemanningsutfordringene vi har nå, bli vanskelig å holde barnehager og skoler åpne. Samtidig må det følges opp med et fungerende test- og vaksineregime som bidrar til at ansatte er godt ivaretatt og i størst mulig grad er trygge på jobb, mener hun.

Les også: Høye rop om sårbare barn

– Er avklart

I Justis- og beredskapsdepartementets liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell er det angitt hvilke yrkesgrupper som anses å ha "kritisk samfunnsfunksjon" og "viktig samfunnsfunksjon". De som er på lista over kritisk samfunnspersonell har automatisk rett på et tilbud til egne barn i skoler og barnehager når de må stenge på grunn av pandemien.

Ifølge kunnskapsdepartementet har imidlertid også ansatte i skoler og barnehager denne rettigheten.

– Ansatte i skoler og barnehager er definert som en viktig samfunnsfunksjon. Det er avklart at barna deres skal få et tilbud i barnehager og skoler dersom disse ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, slår kunnskapsminister Tonje Brenna fast i en e-post til Utdanningsnytt.

På udir.no heter det at:

«Skoler og barnehager er eksempler på sentrale samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av pandemien. Ansatte i både barnehager og skoler anses som ansatt i nøkkelstillinger og driftskritiske stillinger, og ansatte som har barn under 12 år har rett til et tilbud.»

Men ikke alle kommuner fører denne praksisen.

Les også: Kjerkol: Ingen planer om lettelser før midten av januar

Ulik praksis

I Bergen, for eksempel, oppgir de at de følger regjeringen sin liste over kritiske samfunnsfunksjoner, der er ansatte i barnehage og skole vurdert som virksomheter med viktig samfunnsfunksjon.

«Det betyr at i dagens situasjon med hjemmeskole på 5.-10.trinn til 20.12 er ikke ansatte i disse gruppene definert som kritiske og har derfor ikke automatisk rett på tilbud på skolen for deres barn mellom 10 og 12 år. Dersom barna er sårbare har de allikevel rett som alle andre. Når det er sagt er barnehagene og skolene bedt om, så langt det lar seg gjøre, å finne praktiske ordninger for de som har behov», skriver Marius Arnason Bøe, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett til Utdanningsnytt.

– Vi opplever at det er ulikt fra kommune til kommune. Det er bakgrunnen for at vi ønsker at ansatte må sidestilles med kritisk samfunnspersonell, slik at vi slår fast at de har denne retten, sier Lindboe.

– Dette kravet har vi hatt under hele pandemien. Ansatte i skoler og barnehager har en nøkkelfunksjon for at vi skal kunne holde samfunnet i gang og ivareta de sårbare barna.

Hos Utdanningsforbundet mener de derimot at det er riktig at ansatte i skoler og barnehager er på lista over viktig samfunnspersonell.

– En oppklaring er på sin plass

– Noen andre yrkesgrupper, blant annet helsepersonell er av Justisdepartementet satt på en liste for de som er samfunnskritisk personell. Det betyr at de kan unntas fra blant annet karantenebestemmelser. Det tror jeg ikke våre medlemmer ønsker nå. Blant annet derfor er samfunnsviktig riktig. Men vi hører jo et det er uklarheter og forvirring om begrepsbruken ute i kommunene så en oppklaring er nok på sin plass, sier UDF-leder Steffen Handal.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han forteller at de har fått en bekreftelse fra statsråden om at ansatte i skoler og barnehager skal ha rett på et tilbud i skole og barnehage til egne barn under pandemien.

– Vi tok dette opp i møte med KD i dag og har fått bekreftet fra statsråden at ansatte i barnehagene og skolene skal ha rett til et barnehagetilbud til egne barn dersom de må gå på jobb. Jeg mener det er opplagt, sier Handal.

Powered by Labrador CMS