Stanser lærerkutt i Karmøy

Politikerne i Karmøy stanser kommunedirektørens forslag om å kutte 12,6 lærerstillinger.

Publisert

I kommunedirektørens forslag til budsjett i Karmøy, foreslås det å kutte 12,6 lærerstillinger. Det sier politikerne nei til, skriver Haugesunds Avis. Bjørn Andersen som er kommunalsjef begrunner forslaget med at det må flyttes midler fra skole til helse fordi elevtallet går ned og flere vil trenge hjelp innen helse og omsorg. Hovedtillitsvalgt for lærerne i kommunal grunnskole, reagerte på forslaget.

– Er det nok timer til å ha en sosiallærer som kan ta de sosiale utfordringene barna sliter med? Vi snakker om tidlig innsats og gruppering av spesial undervisning. Det er lite handlingsrom igjen på en skole. Vi står igjen med lovpålagte minimum, sier hovedtillitsvalg Stian Sørskår Heimtun.

Kuttene i kommunen er nødvendig på grunn av den økonomiske situasjonen.

– Vi ser verdien av å opprettholde det pedagogiske tilbudet i skolen, sa ordfører Jarle Nilsen (Ap).

Bakgrunnen for forslaget om å kutte de 12,6 stillingene, er på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Men i et alternativt budsjett ser det ut til å komme en løsning.

– Vi har funnet midler for å kunne opprettholde lærertettheten, siker Svanhild Irene Lygre Andersen (Ap). Posisjonspartiene skal bruke nærmere 16,5 millioner kroner mer enn i budsjettforslaget, noe som dekkes inn ved å redusere netto driftsresultat fra 1,75 prosent til 1,3 prosent, eksklusiv selvkostfond.

Powered by Labrador CMS