Tonje Brenna.

Kommunene loves millionhjelp til bygg og utstyr i skolene

Regjeringen vil gi kommunene rentestøtte for å kunne investere i en mer praktisk skolehverdag. På neste års budsjett settes det av om lag 30 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen legger opp til en låneramme på 1 milliard kroner i året over åtte år. Gjennom ordningen vil kommunene få dekket rentene når de tar opp lån for å bygge skolekjøkken, sløydsaler eller investere i utstyr.

Kunnskapsdepartementet anslår at de må bruke 30 millioner kroner på ordningen på neste års budsjett. Forslaget skal sendes på høring, og det er ikke ventet at ordningen kommer i drift før i andre halvår, får NTB opplyst.

– I dag kommer vi med en historisk satsing på å gjøre skolen mer praktisk og variert. Det har blitt snakket mye om praktisk skole de siste årene, men det har ikke blitt fulgt opp med handling. Nå tar vi grep som gir kommunene verktøyene til å dra fokus bort fra stadig mer akademisering til en mer praktisk og variert skole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fredag la hun fram nyheten på Allergot skole i Ullensaker på Romerike sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi er nødt til å gi rom for at folk er forskjellige og legge til rette for mer praktisk opplæring. Vi vet at mange lærere ønsker å jobbe mer praktisk og variert, men opplever at manglende bygg og utstyr er til hinder for det, sier Vedum.

Forslaget er en rentekompensasjonsordning til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og utstyr. Målet er å bidra til en praktisk og variert skole, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Det kan omfatte utvidelse eller ombygging av eksisterende skolebygg og investeringer i spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler, biblioteker, kjøkken og musikkrom.

Forslaget har en total ramme på åtte milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med én milliard hvert år i åtte år.

Powered by Labrador CMS