Mottak: To ukrainske mødre og barna deres i Ystad i Sverige. De fikk hjelp av innvandringsmyndighetene i Sverige forrige helg. De fleste flyktningene som kommer til Norge er kvinner og barn.

Kommuner sliter med å skaffe skoleplasser til ukrainske flyktningebarn

365 skolebarn er kommet til Norge fra Ukraina og har krav på skoleplass innen fire uker. Kommuner med store asylmottak har bedt om dispensasjon fra kravet, opplyser UDI.

Publisert Sist oppdatert

Nærmere 1400 ukrainere har søkt asyl i Norge, og av dem er det nesten 600 barn og ungdommer.

– Vi, Kunnskapsdepartementet og kommunene jobber med å sikre at alle barn får det tilbudet de har krav på, sier fagleder i Mottak og retur i Utlendingsdirektoratet, Gro Anna Persheim.

Alle med kollektiv beskyttelse har rett til barnehage og skole innen fire uker, men noen kommuner vet allerede at de ikke klarer å skaffe nok skoleplasser innen fristen og har søkt om dispensasjon fra dette kravet.

– Tilgang på ressurser i kommunene skaper utfordringer, og kommuner med store akuttmottak har bedt om dispensasjon fra kravet om å tilby alle barn skole innen fire, sier Gro Anna Persheim.

Les også: Skolene i Oslo får kursing i å snakke med elevene om Ukraina

Mottaksplan

Utdanningsforbundet ber regjeringen etablere en mottaksplan som også sikrer at barn og unge blir tatt godt imot ved ankomst til Norge og raskt integrert i barnehager og skoler.

– Det er helt avgjørende at myndighetene er tydelige og raske i den praktiske håndteringen og at de stiller opp og sikrer ressursbehovet som kommer, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Utdanningsforbundet regner med at det vil bli et stort behov for både menneskelige ressurser og lokaler.

– Hvis vi skal klare å gjøre en god jobb, må slike forhold være på plass, og det må kunne skje raskt, sier Steffen Handal.

Les også: Bruker erfaringer fra pandemien til å gjøre skolen klar for flyktningene

Mange skolebarn

Torsdag 10. mars hadde 1379 ukrainere registrert asylsøknader i Norge. 138 er barn i barnehagealder, 365 barn i skolepliktig alder (6-15 år) og 76 personer i alderen 16-19 år.

– Det er helt avgjørende at vi får på plass et godt samarbeid mellom lokale skole- og barnehagemyndigheter og de tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte ønsker å bidra til å finne gode løsninger lokalt, sier Handal.

Powered by Labrador CMS