Norske skoler skal de neste ukene ta imot barn og unge som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Bruker erfaringer fra pandemien til å gjøre skolen klar for flyktningene

Skole-Norge planlegger nå hvordan de skal ta imot barn og unge som flykter fra krigen i Ukraina. De bruker blant annet erfaringer fra pandemien i arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet opplyser at ukrainske barn i opplæringspliktig alder har rett til skoleplass så raskt som mulig, og senest innen én måned etter at de kom til Norge.

De aller fleste ukrainerne som flykter fra krigen er kvinner og barn, og noen har allerede kommet til Norge.

– Vi ser på ulike løsninger for å løse spørsmål knyttet til både lærerressurser og læringsressurser, og i det arbeidet bruker vi erfaringer både fra flyktningkrisen i 2015 og fra arbeidet i pandemien, sier Bjørn Lescher-Nuland, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Skrives inn på skolen

– Barn og ungdom fra Ukraina skal normalt «skrives inn» på nærskolen og få opplæringen sin i ordinære klasser og grupper, sier Bjørn Lescher-Nuland.

Men regelverket åpner for at nyankomne flyktninger kan få opplæringen i et såkalt innføringstilbud. Kommunen kan da organisere opplæringen av nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler.

Les også: Skolene i Oslo får kursing i å snakke med elevene om Ukraina

– Formålet med et slikt innføringstilbud er at elevene skal lære norsk så raskt som mulig, slik at de kan bli en del av, og få et utbytte av den ordinære opplæringen sammen med de andre elevene, sier Bjørn Lescher-Nuland.

Powered by Labrador CMS