matematikk karakterer

Lavere standpunktkarakterer i matematikkfagene i videregående skole

Snittkarakteren i engelsk på yrkesfag fortsetter å øke.

Publisert Sist oppdatert

Standpunktkarakterene i 2022-2023 ligger omtrent på samme nivå som året før, viser den nyeste karakterstatistikken, publisert av Utdanningsdirektoratet. 

Under koronapandemien så man at standpunktkarakterene økte i mange fag. Både i fjor og i år er det en liten endring i enkelte fag, men i mange av fagene er karakterene uendret. 

Et av fagene der utviklingen skiller seg ut, er engelsk på yrkesfag. Her har karakteren økt gjennom flere år, fra 3,6 til 3,9 i løpet av de siste fem årene. 

I flere av matematikkfagene har derimot standpunktkarakteren falt de siste årene, og nedgangen har vært størst i matematikk 1T. 

Hovedfunn

  • Det er generelt små endringer i standpunktkarakterene sammenlignet med i fjor. 
  • Det er lavere standpunktkarakter i matematikkfagene. 
  • Jenter får høyere standpunktkarakterer enn gutter i de fleste fag. 
  • Eksamener for alle fag har blitt avholdt for første gang siden 2018–2019. 
  • 3 av 4 elever valgte å annullere skriftlig eksamen i norsk hovedmål for studieforberedende

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kjønnsforskjellene består

Som før ligger jentenes snittkarakterer noe høyere enn guttenes. Blant fellesfagene med mer enn 1000 elever har jentene hyere gjennomsnittlig standpunktkarakter enn guttene i nesten alle. 

Unntakene er kroppsøving og enkelte matematikkfag (2PY og 1P-Y IM). I samfunnsfag, fellesfaget med flest elever, er forskjellen ekstra stor Her er jentenes snitt 4,5, mens guttenes er 4,0. 

Mange annullerte eksamen i norsk hovedmål

 I vår ble mange elever berørt av tekniske problemer under avviklingen av eksamen i norsk hovedmål. De kunne søke om å få karakteren annullert. 

Dette har påvirket karakterstatistikken tydelig og har gitt en langt høyere snittkarakerer enn tidligere år. De to siste årene før pandemien lå snittet på 3,6. Mange som fikk lavere karakter på eksamen enn i standpunkt, har valgt å annullere karakteren, og dette førte til at gjennomsnittskarakteren i 2022-2023 ble så høy som 4,2. Uten anulleringene ville gjennomsnittet ha blitt det samme som før pandemien, altså 3,6. 

Powered by Labrador CMS