Ole Kristian Sørlie opplevde så dårlig inneklima da han jobbet som lærer på Elverum ungdomsskole at han fikk stengt skolen.

Han fikk stengt deler av sin egen skole

– Lær deg lovverket og skaff dokumentasjon på forholdene ved din skole. Er inneklimaet ved skolen dårlig, er det ingen sak å få stengt skolen, sier tidligere verneombud og lærer Ole Kristian Sørlie.

Publisert Sist oppdatert

Han var hovedverneombud i Elverum i ti år, frem til 2009, før det var han verneombud ved skolen der han jobbet.

– Inneklimasituasjonen var katastrofal på Elverum ungdomsskole. Det var spesielt kjellerlokalene som var ille, sier Sørlie.

Muggsopp

I kjelleren var det fire klasserom og formingssal. Inneklimamålingene ved skolen viste enkelte steder både to og tre ganger høyere verdier enn det som er lovlig, de fant også muggsopp i kjelleren, forteller Sørlie.

– Når vi kom på jobb, lå det ofte et lag med gult støv overalt i den ene fløyen på skolen, der vi læreren hadde arbeidsrom. Det kom av at det ikke var satt i filter i ett av lufteanlegget. Dermed kom det inn støv fra isolasjonsmateriellet. Dreneringen i kjelleren var så dårlig at det var vått på gulvet, og vi måtte ha på oss støvler inne, sier det tidligere verneombudet.

Elverum ungdomsskole er bygd i 1948 og de skal ha slitt med dårlig inneklima i flere tiår før det ble besluttet å rehabilitere store deler av skolen i 1996.

Arbeidstilsynet

– Det ble sendt skriftlige rapporter om situasjonen til både skolesjefen og eiendomsavdelingen i kommunen. De sa at de hadde dårlig råd, men det er ikke en god nok unnskyldning. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, forteller Sørlie.

Ole Kristian Sørlie opplevde selv at han fikk helseplager av å jobbe på skolen.

Han koblet inn Arbeidstilsynet om forholdene på ungdomsskolen.

– De sa at det ikke kunne oppholde seg mennesker nede i kjelleren. Arbeidstilsynet kan stenge ned det som ikke er innenfor lovverket. Jeg fikk også med meg politikerne på rundtur og de skjønte også alvoret. Deretter ble skolen utbedret for 51 millioner, forteller Sørlie, som selv hadde hatt luftveisplager på grunn av inneklimaet ved arbeidsplassen hans.

– Jeg var sykemeldt flere ganger på grunn av tilbakevendende luftveisinfeksjoner. Legen var sikker på at det hadde noe med inneklimaet på arbeidsplassen min å gjøre. Til slutt fikk jeg en svulst i halsen og ble sykemeldt i sju måneder. Da trodde jeg at jeg måtte gi opp læreryrket, forteller Sørlie.

Svulsten viste seg heldigvis å være godartet, men Sørlie fikk erklæring på at dette var yrkessykdom.

Bør stenge mer

Som verneombud har Sørlie vært inne i flere saker med kritikkverdig inneklima.

– Styrer og verneombud ved Søbakken barnehage tok kontakt med meg. Det kom vann inn gjennom taket. Da fikk vi stengt ned den ene avdelingen der, sier det tidligere hovedverneombudet.

Ole Kristian Sørlie mener at flere verneombud burde sørget for å stenge barnehager og skoler.

– Lær deg lovverket, gå på kurs og skaff deg dokumentasjon. Arbeidstilsynet stenger de arbeidsplassene som ikke driver innenfor lovverket, sier Ole Kristian Sørlie.

Ikke godkjent

Utdanningsnytt har i en artikkelserie skrevet om dårlig inneklima ved skoler i Norge. De aller fleste kommuner vi har snakket med har satt godkjentstempel på alle sine skoler. I Bergen er det 24 skoler som ikke er godkjent etter forskriften.

Hovedverneombud for skole og barnehage i Bergen er Jenny Rømo.

– Vi har ikke tradisjon for å stenge skoler og barnehager. Det er veldig kontroversielt, og terskelen for å gjøre det er høy, sier Rømo.

Det er ofte verneombudene rundt omkring på de offentlige arbeidsplassene som rapporterer inn til hovedverneombudene hvis de mener det er kritikkverdige forhold som de trenger bistand med å få arbeidsgiver til å utbedre.

– Da må vi bistå. For eksempel fikk vi melding fra et verneombud i en barnehage. Arbeidstilsynet kom på tilsyn og konstatert blant annet at det var dårlig inneklima. Da måtte barnehagen drives i et erstatningslokale til de hadde fått rehabilitert bygget og uteområdet, forteller Rømo.

Politikerne i Bergen har vedtatt at de må spare strøm og senker temperaturer i offentlige bygg til 20 grader og slår av ventilasjonsanleggene på ettermiddagene.

– Vi er spent på om hva det vil gjøre med inneklimaet. Det å skulle slå av ventilasjonsanlegget i alle offentlige bygg på kveld og natt gjør jo at luften ikke blir skiftet ut, men det er for tidlig å si noe om det har innvirkning på inneklimaet, sier Jenny Rømo.

– Det er viktig for oss å ha ivrige verneombud som følger med og rapporterer videre til oss hvis de trenger bistand, sier Rømo.

Powered by Labrador CMS