Ill.foto: Mostphotos

Skal lage retningslinjer for kunstig intelligens i Stavangerskolen

I Stavanger skal lærerne få felles retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. – Mange føler på en stor frustrasjon omkring dette nye, sier lærer og MDG-politiker Ingvild Sørensen.

Publisert

Sørensen er lektor i videregående skole men også fungerende leder for Utvalg for Oppvekst og Utdanning i Stavanger. Hun sier det er stor frustrasjonen blant kollegene.

– Vi har de store teknologioptimistene som synes dette er helt supert og spennende, og de som synes dette er veldig vanskelig og føler at de verken kan eller skjønner dette. Et spørsmål som går igjen, er hvordan man håndterer vurderinger i fag hvor kunstig intelligens brukes.

Hun sier det er viktig at kommunens lærere får felles og helhetlige retningslinjer.

– Vi må unngå at hver lærer sitter på hver sin tue med ulik kompetanse.

– Hvordan ser du det for deg at slike retningslinjer skal se ut?

– Verken som lærer eller politiker har jeg noe klart svar omkring hvordan retningslinjene bør se ut. Det er et arbeid som skal gjøres av rektorer og lærere og de som har oversikt og kunnskap. De bør se både på muligheter og farer ved kunstig intelligens, også når det gjelder vurdering, sier hun.

– Hvis jeg spør læreren i deg, skal det forbys, skal det pålegges, eller hvor i det landskapet bør slike retningslinjer ligge?

– Vi kan ikke forby det; det er for mye som er bra og nyttig. Men vi må ha klare regler for hvordan det brukes: hva er greit, hva er lurt og hva er mindre lurt, sier Sørensen, og legger til:

Ingvild Sørensen, MDG, Stavanger
Ingvild Sørensen

– Det må være frivillig. Lærerne må få bestemme selv hvordan undervisningen skal legges opp. Men det bør være felles retningslinjer for dem som vil bruke kunstig intelligens.

10. mai ble handlingsplanen for IKT i Stavangerskolen behandlet. Der fremmet Sørensen et forslag om kunstig intelligens. Forslaget som ble enstemmig vedtatt, lyder: "Ber om at det igangsettes et arbeid der en har som mål å etablere felles retningslinjer rundt bruken av kunstig intelligens i Stavangerskolen. Rektorene og lærerne må involveres tett i dette arbeidet."

– Er politikere kompetente til å utarbeide retningslinjer for et såpass avansert verktøy?

– Nei, og det er derfor rektorer og lærere skal gjøre det. Vi har ingen kompetanse på dette. Det gjøres av dem som jobber i skolene. Jeg tenker at for eksempel kommunens ressursgruppe for IKT bør involveres og blir en viktig del av dette arbeidet.

– Det er en voldsomt rask utvikling av denne teknologien. Har dere god tid på å utvikle dette?

– Det er administrasjonen som jobber med dette nå. Det bør nok kanskje være et kontinuerlig arbeid siden utviklingen går så raskt. Det er en av de store utfordringene for skolen i tiden som kommer.

– Dette gjelder kommunen. Hva med videregående?

– Jeg håper dette også kommer inn i fylkeskommunen. Det er vel så viktig for videregående, sier Sørensen.

Powered by Labrador CMS