Oslo 20220106. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget under debatten om skjenkestopp.Foto: Javad Parsa / NTB

Helseministeren svarte om skoler på rødt nivå

Regjeringen forsvarer avgjørelsen om å innføre rødt nivå i videregående skole med at det var stor usikkerhet om omikron og behov for å redusere sosial kontakt.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har bedt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) redegjøre for hvorfor det ble innført rødt nivå og hva lovhjemmelen og det faglige grunnlaget for det var.

Rødt nivå ble innført i videregående skole 14. desember som følge av omikronsmitten og videreført i en måned.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sendt en redegjørelse fra regjeringen. Der legger hun ved fagmyndighetenes faglige råd til regjeringen og argumenterer for at rødt nivå måtte til for å få effekt av tiltakene i usikkerheten som rådet.

Kontrollkomiteens leder Peter Christian Frølich (H) har uttalt at det er uklart om innføringen av rødt nivå var fundert i faglige grunnlag.

Han har sagt at regjeringens svar på dette er avgjørende for å avklare om vedtaket om rødt nivå var lovlig eller ikke.

Les:

Kjerkol viser til at det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der sistnevnte var i sterk tvil om tiltakspakken FHI anbefalte var nok i møtet med usikkerheten knyttet til omikron. Det var særlig tiltakene for barn og unge direktoratet tvilte på om gikk langt nok.

FHI anbefalte gult nivå, men sa at det var et politisk spørsmål som var opp til regjeringen å avgjøre. Rødt nivå kunne ifølge FHI vurderes der det var omfattende kontaktreduserende tiltak.

– Ikke tilstrekkelig med gult nivå

Kjerkol viser også til et skriftlig svar Brenna allerede har gitt Stortinget.

– Min klare oppfatning var at videregående skole ikke kunne settes på gult nivå fordi dette nivået ikke gir en tilstrekkelig begrensing i nærkontakter, skriver Brenna der.

Regjeringen mener trafikklysmodellen bidro til å holde barnehager og skoler mer åpne enn de ellers ville ha vært. Det var både høy deltasmitte og stor usikkerhet knyttet til omikron, og helsevesenet var under hardt press, vises det til.

Kjerkol legger i svaret også ved andre skriftlige innspill regjeringen har fått og åpner for å videresende flere skriftlige innspill til komiteen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS