– Vi er ikke tilstrekkelig bemannet til å gjøre jobben vi skal, sier Ida Næss Hjetland, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

PPT får ikke gjort lovpålagte oppgaver

Bemanningen i dagens PP-tjeneste er ikke tilstrekkelig til få utført lovpålagte oppgaver, ifølge ny rapport.

Publisert

Bemanningen i dagens PP-tjeneste er ikke tilstrekkelig til få utført lovpålagte oppgaver, viser en ny rapport. Lederne er usikre på om tjenesten er særlig godt rustet til å påta seg nye oppgaver, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Dette er blant funnene i en fersk studie som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Utdanningsforbundet. I undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, deltar PP-ledere fra hele landet.

PP-tjenesten kommer til å få et utvidet ansvar som følge av den pågående omstillingen av Statped og et mulig utvidet mandat i ny opplæringslov. Og nå viser det seg altså at selv dagens lovpålagte oppgaver er vanskelig å få gjort med dagens ressurssituasjon i PP-tjenesten.

Ikke overrasket

Ida Næss Hjetland, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder av kontaktforum FAS (faglig og administrativt støttesystem), skriver i pressemeldingen at hun ikke er overrasket over funnene.

– Rapporten forteller det som ante oss, og det som vi som jobber i PP-tjenesten og de PPT samarbeider med i barnehage og skole faktisk også kjenner på kroppen daglig, uttaler Hjetland, og fortsetter:

– Vi er ikke tilstrekkelig bemannet til å gjøre jobben vi skal, og det er et lite godt utgangspunkt når man har en nøkkelrolle i laget rundt barn, unge og voksne, påpeker hun.

Rapporten blir viktig i det videre arbeidet med å styrke PP-tjenesten, mener Hjetland:

– Nå er det bare å brette opp ermene og stå på kravene om en mer bevisst og formålstjenlig bemanning av PP-tjenesten.

Powered by Labrador CMS