Skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, vil gjeninnføre lærerspesialistene.

Høyre vil gjeninnføre ordningen med lærerspesialister

I sitt alternative budsjett setter Høyre av 96 millioner kroner til å gjeninnføre ordningen som regjeringen har stanset.

Publisert

Tirsdag legger Høyre frem sitt alternative budsjett. Noen punkter er imidlertid allerede kjent.

Blant annet vil Høyre bruke 114 millioner på en ekstra naturfagstime på 8. trinn fra høsten 2023. I tillegg vil de gjeninnføre lærerspesialistordningen, en ordning regjeringen stanset ved nyttår.

– Det hjelper ikke med flere skoletimer, om vi ikke har gode lærere, uttaler Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner.

– Lærerne er det viktigste enkeltfaktoren for barns læring. Høyre fortsetter derfor også kompetanseløftet for lærerne og viderefører lærerspesialistordningen som regjeringen har stanset.

I tillegg vil partiet starte opp et eget program for ledelse i skolen, som vil omfatte både skoleledere og lærere.

Avviklet med årets budsjett

Solberg–regjeringen etablerte lærerspesialistordningen i 2015. Målet var at lærerspesialistene skulle være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sine fagområde, og skulle bruke sin kompetanse til å styrke og utvikle profesjonsfellesskapet ved sin skole.

Ordningen har vært omstridt, men en evalueringsrapport som ble lagt frem på tampen av 2021 viste blant annet at de som har tatt videreutdanning som lærerspesialist var svært fornøyde. Ifølge rapporten ønsker lærerspesialistene å bidra til skoleutvikling i eget klasserom og ved egen skole.

På dette tidspunktet hadde imidlertid allerede Støre-regjeringen bestemt seg for å avvikle lærespesialistene.

Og da Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fremmet et representantforslag i mars i år om å videreføre ordningen, sa stortingsflertallet nei.

Powered by Labrador CMS