Kutter i midlene til lærerspesialistene før evalueringen er klar

I slutten av november er det forventet at sluttevalueringen av lærerspesialistordningen vil foreligge. Men i budsjettet for 2022 har regjeringen allerede bestemt seg for å kutte 115,4 millioner kroner i budsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Høyre-regjeringens satsing på lærerspesialister har vært omstridt siden starten i 2016. Likevel har den forrige regjeringen valgt å trappe opp denne alternative karriereveien for lærere som ønsker å bli i klasserommet. Målet for Solberg-regjeringen var 3000 lærerspesialister innen våren 2023.

Les også: Ordningen med lærerspesialister kommer i spill igjen med ny regjering

Det har ny regjering tenkt å sette en stopper for. I forslaget til statsbudsjett for 2022 har regjeringen bestemt seg for å reversere ordningen med lærerspesialister og bevilgningen ble der foreslått redusert med 40 millioner kroner.

Men i budsjettforhandlingene er posten redusert ytterligere. I budsjettavtalen mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er det foreslått et kutt på ytterligere 75,4 millioner kroner.

Studenter tatt opp i 2020 og 2021 får fullføre

Det opprinnelige forslaget til finansiering av lærerspesialister fra Solberg-regjeringen lå på 271,7 millioner kroner. Nå står det altså igjen 156,3 millioner kroner.

Dette er nok til at alle som startet på videreutdanningen for lærerspesialister i 2020 og 2021 kan fullføre. Men det tas ikke opp nye studenter til lærerspesialistordningen i 2022. Og funksjonstillegget fjernes. Det får Utdanningsnytt opplyst fra Kunnskapsdepartementet.

I slutten av november er det forventet at evalueringen av lærerspesialistordningen vil foreligg Prosjektperioden varte fram til 15. november 2021. Flere forskningsmiljøer er involvert, blant annet Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Skal utrede ny ordning for alternative karriereveier

I Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen vil legge til rette for flere karriereveier i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som skal gi lærere bedre tid til utviklingsarbeid for å styrke profesjonsfellesskapene i skolen.

Les også: Lærerspesialister utfører funksjonen sin i det skjulte

Regjeringen lover å sette i gang et utredningsarbeid for en ny ordning med karriereveier i skolen. Ordningen skal bygge på erfaringer med pilotordningen lærerspesialist og dialog med partene, heter det i budsjettforslaget.

Sentralstyremedlem Tormod Korpås er kritisk til kuttet. På Twitter spør han:

«Lærerspesialistordningen er et bidrag til profesjonsutvikling og en av svært få karriereveier for lærere. Vi venter nå på sluttrapporten og så blir ordningen bare fjernet?»

Powered by Labrador CMS