Sandra Borch kommer høyst sannsynlig til å følge i samme spor som forgjengeren. Men kanskje hun slipper å bli erklært uønska av studentene.

Fredag 4. august overtok Sandra Borch (Sp) ministerposten for forskning og høyere utdanning etter Ola Borten Moe, den foreløpig siste av statsråder som denne sommeren har snubla i skjæringspunktet mellom en statsråds plikter og private saker.

Et statsrådsskifte kan føre til endringer både i prioriteringer, retning og takt for sektoren det gjelder. Det vil det neppe denne gangen. For det første skjer rokaden internt i Senterpartiets rekker. Sandra Borch bytta departement fra posten som landbruksminister, der stortingsrepresentant Geir Pollestad kom inn som hennes etterfølger.

Ble kjent etter kjeft fra partileder

I den grad det eksisterer ulike fløyer i Senterpartiet om dagen, må Sandra Borch og Ola Borten Moe sies å tilhøre den samme. Første gang Sandra Borch ble virkelig kjent, var nettopp da hun som leder av Senterungdommen omtalte Ola Borten Moe som en framtidig leder i partiet høsten 2012. Utskjellingen Sandra Borch deretter skal ha fått av daværende partileder Siv Signe Navarsete førte til at hun krevde et oppgjør med det hun oppfatta som en ukultur i partiet. Dette befesta bildet av Sandra Borch som en handlekraftig og uredd ungdomspolitiker.

Politisk handlekraft har hun også vist i tida etter, som både stortingsrepresentant og landbruksminister, blant anna med ansvar for jordbruksoppgjørene. Og hun har heller ikke gått av veien for å provosere sine meningsmotstandere for å få fram et budskap, enten det er å posere i ulvepels som en ytring i rovdyrdebatten eller å slå fast at det blir ingen ordentlig middagsmat på bordet uten kjøtt.

Vil følge i forgjengerens fotspor

I ulveklær eller ikke, nå gjenstår det å se hvordan Sandra Borch vil komme ut av det med ansatte innen forskning og høyere utdanning, og ikke minst studentene. I fjor høst vedtok studentparlamentene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen at Ola Borten Moe var erklært uønska på de respektive campusene, angivelig for å ha forsømt både studentene spesielt og hele sektoren generelt. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholdt riktignok blant anna 7 prosent økning i studiestøtten, men studentenes representanter mente det var utilstrekkelig i møte med høy inflasjon og galopperende strømpriser.

I sitt første intervju med NRK etter at hun hadde fått nøkkelkortet i hånda, gjorde Sandra Borch det klart at hun vil prioritere å reise rundt og møte ulike deler av sektoren, også studentene. Samtidig understreka hun at hun vil videreføre jobben forgjengeren hadde gjort, og at den var basert på regjeringas politikk.

Det innebærer blant anna at hun vil følge opp arbeidet med stortingsmeldinga om hva slags kompetanse Norge trenger framover, med det bevingede navnet «Utsynsmeldinga». En del av denne er et forslag om endringer og sammenslåinger av finansieringskategoriene for ulike studier. Den foreslåtte endringa i denne modellen vil innebære at lærerutdanningene kommer i samme kategori som blant andre ingeniørutdanningene. Men det gjenstår å se om dette vil innebære større overføringer. Det som imidlertid er sikkert, er at lærerutdanningene sårt trenger et løft nå, med dagens miserable popularitet blant søkere til høyere utdanning.

En krevende høst i vente

Sandra Borch gjør lurt i å gjøre en grundig jobb med å bli godt kjent med sektoren. Utgangspunktet skulle ikke være det verste. Det er ikke så voldsomt lenge siden hun selv var student, med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Men én ting er å lytte og å gjøre seg kjent med sektoren. Noe helt anna er å gjøre den fornøyd.

En statsråd som inntar et nytt departement, vil som regel ha en kort periode med relativ velvilje. Da hersker det en viss positiv forventning der ute om å kunne påvirke kursen. Så spisser det seg gjerne til. Og et naturlig tidspunkt i så måte er framlegginga av forslaget til neste års statsbudsjett i oktober. Med en prisvekst som ikke har vært høyere siden året statsråden selv ble født (1988), og i en tid med en rekke usikkerhetsfaktorer som også krever sine ekstra milliarder, kan det bli en krevende oppgave for Sandra Borch å innfri forventningene innen høyere utdanning.

Så får vi se i løpet av høsten om hun blir sektorens Super-Sandra, eller om studentene kommer til å børste støv av gamle slagord og lage nye rim.

 

 

Powered by Labrador CMS